Bergen vil trekke tilbake godkjent ferie for helsepersonell

Bergen kommune har innført restriksjoner for både innbyggere og ansatte. Ett av tiltakene er å inndra ferien til helsepersonell dersom situasjonen krever det.

Bergen legevakt på Bergen Helsehus

KAN MISTE FERIEN: Bergen kommune innfører strengere restriksjoner for de ansatte i forbindelse med koronautbruddet.

Foto: Olaug Spissøy Kyvik / NRK

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Kommunen informerte tirsdag om nye smittevernstiltak og andre befolkningsrestriksjoner knyttet til korona-viruset.

– Dette ser vi er tiltak som er gjort flere andre steder i Europa. Det betyr at man i Bergen er nødt til å forholde seg til dette, sier kommunaldirektør i Bergen kommune, Robert Rastad.

Dette er vedtakene Bergen kommune har fattet for innbyggerne:

  • Begrense besøk til sårbare grupper
  • Alle som er i karantene skal forholde seg til gjeldende karanteneregler
  • Overnattingssteder skal tilrettelegge for å ivareta gjester i karantene
  • Matservering skal begrense tilgang til felles serveringsbestikk, maskiner og beholdere for tilbehør
  • Utesteder, serveringssteder, forsamlingslokaler og arenaer uten plasstildeling skal legge til rette for at alle tilstedeværende personer kan holde én meter avstand til andre i hele lokalet eller på hele arenaområdet

Restriksjoner for ansatte

Onsdag ble det klart at kommunen også innfører flere restriksjoner for sine ansatte.

Hovedformålet er fortsatt å forebygge og begrense smittespredning i byen, men det er også viktig for kommunen at de klarer å opprettholde kritiske tjenester for byens innbyggerne.

Ett av de strengere tiltakene kommunen nå presenterer, er muligheten til å inndra godkjent ferie for ansatte i helse-, sosial- og omsorgstjenestene. Dette gjøres for å kunne opprettholde forsvarlige tjenester om smitteutbruddet skulle vokse eller bli langvarig.

Også personer i sentrale ledelsesfunksjoner risikerer å få ferien sin inndratt om situasjonen krever det.

Må melde fra om de har helsekompetanse

Det er totalt åtte punkt på listen over nye restriksjoner for de ansatte i kommunen. Her er noen av de:

  • Avdelinger som har ansvar for personer i sårbare grupper, skal begrense besøkene til det aller mest nødvendige.
  • Det skal tilrettelegges for at ansatte kan jobbe hjemmefra på kort varsel. Det betyr at ansatte som har bærbar datamaskin og telefon fra arbeidsgiver, hver dag må ta disse med seg hjem etter endt arbeidsdag.
  • Tjenestereiser til utlandet må avlyses.
  • Kurs og konferanser som ikke er strengt nødvendig å gjennomføre, skal avlyses.
  • Ansatte med symptomer på luftveisinfeksjon bør holde seg hjemme.

I tillegg ber kommunen om at ansatte som har helsefaglig kompetanse, som ikke allerede arbeider i kritiske tjenester, om å melde inn sin kompetanse for registrering.

Disse må påregne å bli midlertidig omplassert for helsefaglig tjeneste internt i Bergen kommune.

En meters avstand

Tirsdag kveld var det duket for konsert med rockebandet «Ash» på konsertlokalet «Hulen» i Bergen.

Kort tid før konserten startet, kom beskjeden fra kommunen om nye restriksjoner knyttet til korona-viruset.

– Vi var godt i gang med lydprøver og var egentlig ferdig med å rigge til. Så fikk vi denne kontrabeskjeden. Det var selvsagt ikke kjempegøy, men vi måtte bare kaste oss rundt, sier arrangør i Perfect Sounds Forever, Espen Overskeid.

En av restriksjonene er at alle serveringssteder, utesteder og forsamlingslokaler uten plasstildeling skal legge til rette for at folk skal kunne holde én meters avstand til andre i hele lokalet.

Dermed ble kvelden mer hektisk enn ventet for konsertarrangørene, som måtte velge mellom å flytte konserten til et større lokale eller å avlyse.

Petter Sætre og Bjarte Hundvin på konsert på Verftet.

ÉN METER: Bergen kommune har vedtatt nye restriksjoner for utelivsbransjen i Bergen. Aktører i bransjen er nå pålagt å tilrettelegge for at folk skal kunne holde én meters avstand. F.v.: Petter Sætre og Bjarte Hundvin på konsert med Ash tirsdag kveld.

Foto: Ingrid Aarekol / NRK

– Kan bli vanskelig

Overskeid, som er arrangør bak kveldens konsert i Bergen, mener det kan bli vanskelig for dem å overholde reglene for andre, større konserter.

– Det er veldig vanskelig og noe vi ser på som et problem. Enn så lenge ser det ut til at vi kan gjennomføre mye av det som er planlagt. Men skal man forholde seg til regelen om én kvadratmeter per person, vil det bli veldig begrenset hva vi kan få til, sier han.

Overskeid påpeker at det ligger mye økonomi i slike arrangementer.

– Vi har produksjon som er leid inn, artister som vi må betale honorar og leie av lokalet. Jeg syns ikke vi skal gi for mye frykt til folket uten at det er nødvendig, hvis man tar gode forholdsregler, sier han.

Driftssjef i Bergen Servering, Kathleen Geitanger, sier de har tatt forholdsregler for kveldens konsert.

– Vi har desinfisert alle håndtak på hele huset og leid inn ekstra vakter som skal hjelpe oss å overholde de nye restriksjonene. Vi har også nedvask av alle flater hver tredje time. Vi må gjøre alt vi kan gjøre, men kan ikke passe på at hver og en person står på en meters avstand.

Brudd på restriksjoner kan straffes med bot eller fengsel

Rastad viser til at vedtakene er hjemlet smittevernsloven paragraf 8–1 hvor det heter at man kan straffes med bot eller fengsel i inntil to år, dersom vedtaket blir overtrådt.

Dersom overtredelsen har tap av menneskeliv eller betydelig skade på kropp eller helse som følge, er straffen bot eller fengsel i inntil fire år.

– Det er viktig å si at dette gir oss muligheter for sanksjoner og straff. Vi har lyst til å være tydelige på at dette ikke bare er vedtak vi fatter, som ikke kan forfølges videre. Dette gjelder også for folk i karantene, som er nødt til å holde seg hjemme fra jobb og skole.

Se pressekonferansen fra tirsdag ettermiddag her:

Bergen kommune informerte om innstramming av koronarestriksjoner tirsdag 10.mars.

PRESSEKONFERANSE: Bergen kommune informerte om innstramming av korona-restriksjoner tirsdag 10. mars.

– Ikke grunn til panikk

Byrådsleder Roger Valhammer startet pressekonferansen med å informere om at det for folk flest ikke er grunn til panikk knyttet til viruset.

– Korona-viruset er ikke farlig for de fleste av oss. Det er ikke grunn til å ha panikk i samfunnet vårt. Samtidig er vår hovedoppgave å sikre de sårbare gruppene som har grunn til å være bekymret.

Han legger til:

– Vi ser en ganske dramatisk utvikling i mange andre land og i Norge. Vår vurdering er at det er grunnlag for å innføre ytterligere innstramminger og restriksjoner.

Medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen sier det er et godt grunnlag for å ilegge de nevnte restriksjonene.

– Disse rådene er egnet til å begrense og forsinke smittespredning. Det diskuteres fortløpende om dette er strengt nok. Noen vil kunne mene at det er unødvendig strengt. Det tror vi ikke. Men vi vil ta en fortløpende vurdering på om utviklingen tilsier enda strengere restriksjoner, sier han.

Status Norge

Sist oppdatert: 29.09.2020
781
Siste uke
24
Innlagt
274
Døde