Bekymret for bruken av ecstasy blant ungdom

Ifølge Kripos er det på landsbasis hittil i år gjort flere ecstasy-beslag enn i rekordåret i fjor.

USA-DRUGS/MOLLY DEA undated handout file photo shows ecstasy pills, which contain MDMA
Foto: HANDOUT / Reuters

19-åringene NRK møter i Bergen sentrum sier det er uaktuelt for dem å bruke narkotiske stoffer, men de kjenner flere som har prøvd.

– Det er en del jeg kjenner som bruker det, sier en av jentene.

De vet blant annet om unge i andre miljøer som har prøvd blant annet ecstasy.

– Jeg kjenner et par folk som har prøvd det, sier den andre jenten.

Bekymret over bruken

Politiet i Bergen er uroet over bruken av ecstasy blant ungdom. Blant annet har de aldri tidligere fått flere bekymringsmeldinger fra foreldre, skoler og elever enn etter årets russetid.

– Holdningene til å bruke stoffet er endret, tror politioverbetjent Christian Stoutland ved Vest politidistrikt.

Det er bruk knyttet til festkultur som bekymrer Stoutland og politiet.

– Dette er en tendens vi har sett nå utvikle seg over et par år. Dette handler nok om en dessverre en økende sosial aksept for bruk av ulovlige rusmidler. Og med det følger også da en økt tilgjengelighet, sier han.

Supermann-Ecstasy

På landsbasis er det hittil i år gjort flere ecstasy-beslag enn i rekordåret i fjor.

Foto: Tollvesenet

Beslaglagt rekordmye ecstasy

I fjor ble det beslaglagt rekordmye ecstasy, eller MDMA som det også kalles, i Norge. Og nå viser foreløpige tall fra Kripos at økningen fortsetter.

– Den utviklingen vi så i 2015 fortsetter i 2016. Det er nok en ytterligere økning antall beslag så langt i 2016 sammenlignet med fjoråret. De beslaglagte mengdene av ecstasy er på samme nivå som i fjor., sier seksjonsleder Kari Frey Solvik i Kripos.

Det narkotiske stoffet var på sin topp i 2001, og ble nesen borte fra markedet i 2009.

– Dette er fordi man lyktes med å regulere kjemikaliene som brukes for å produsere ecstasy, sier hun.

Solvik forteller at gruppene som produserer stoffet illegalt har funnet nye metoder å produsere stoffet på.

– Nå er produksjonen definitivt i gang igjen for fullt. sier hun.

– Foreldre må ta ansvar

Politiet mener foreldre har et ansvar for å følge opp ungdommene sine.

– Vi må gjøre noe for å snu denne trenden. Det er et ansvar som hviler på politiet, men også på foreldre, sier Stoutland.

– Foreldre må være tydelig på hva man mener om narkotiske stoffer, hente på fest, følge med og involvere seg, legger han til.

Ecstasy kan føre til en rekke skadevirkninger. Blant annet kan langtids bruk føre til angst, depresjon og nedsatt hukommelse.

– Vi ser at stoffet sprer seg i festkulturer. Det tilegnes en «kul profil» blant ungdommene ved å eksperimentere med bruken, sier Stoutland.