Politiet og utelivsbransjen ser rekordstor omsetning av partydopet ecstasy.

Her pågripes kvinnen med ecstasy

Politiet og utelivsbransjen ser rekordstor omsetning av partydopet ecstasy og kokain.

Det er sen søndag kveld og desembermørket omsluker sentrumsområdet Solsiden i Trondheim.

Det skurrer i sambandsradioen til de sivile politibetjentene.

– Jeg tar henne nå, sier en av spanerne rundt restaurantene.

En ung kvinne kommer gående nedover gata fra et utested, men pågripes for besittelse av MDMA, bedre kjent som ecstasy. Hun er et eksempel på en gruppe mennesker hvor politiet ser økt bruk av slike stoffer.

For henne ender det hele opp med avbrutt utdannelse og tiltale. En dramatisk endring på livet.

23 arrestasjoner

Arve Nordtvedt, stasjonssjef Sør-Trøndelag politidistrikt

Stasjonssjefen for politiet i Trondheim, Arve Nordtvedt, har aldri beslaglagt mer ecstasy og kokain enn i fjor.

Foto: Anne Heidi Røstad/NRK

Restaurantbransjen i Trondheim rapporterer om økende narkotikasalg i og rundt utestedene. I desember gikk politiet i byen til aksjon.

I løpet av fire helger gjør politiet 23 arrestasjoner bare i trønderhovedstaden. Hver kveld blir flere personer sjekket med mistanke om besittelse av narkotika. Flere blir tatt med store mengder kontanter på seg (se video øverst).

– Vi har aldri beslaglagt mer ecstasy og kokain enn i 2015. Det virker som det er flere aktører som har tatt i bruk disse rusmidlene til fest, sier Arve Nordtvedt, stasjonssjef i Trondheims-politiet.

Rekordmye ecstasy beslaglagt i fjor

Norsk politi gjorde i fjor 810 beslag av ecstasy. Det er ny rekord.

Til sammen ble det beslaglagt 114.000 tabletter og 26 kilo pulver, opplyste Kripos i forbindelse med fremleggelsen av årsstatistikken for 2015.

Fjorårets beslag er tre ganger så stort som i 2002, det forrige toppåret for beslag av MDMA – metylendioksymetamfetamin – som er virkestoffet i ecstasy.

– Når MDMA nå er så sterkt tilbake, skyldes det at illegale produsenter har funnet nye utgangskjemikalier og produksjonsmetoder slik at produksjonen er i gang igjen for fullt. Blant annet er det avdekket flere store produksjonslaboratorier i Belgia og Nederland de siste par årene, opplyser Kripos.

Utelivsbransjen: – Ødeleggende

Tilbake på Solsiden i Trondheim merker Jan Tore Fladvad at salget av ulovlige stoffer har økt i området. Han er daglig leder ved de to utestedene Barmuda og Fire Fine og vet at flere av utelivsgjestene kjøper narkotika.

– Det har vært en eksplosiv økning i tilgangen på blant annet kokain i Trondheim de siste tre årene. ​

Jan Tore Fladvad er daglig leder på utestedene Barmuda og Fire Fine i Trondheim

Jan Tore Fladvad er daglig leder på utestedene Barmuda og Fire Fine i Trondheim.

Foto: Ole Petter Klepp / NRK

Han og de ansatte mistenkte narkotikaomsetning i området da kontantandelen på salget deres gikk opp.

– Du merker det ögså på gjestene som er rusa. Dette er fullstendig ødeleggende for bransjen. Vi har et ansvar for å tilby gjestene trygge omgivelser.

– Er det bare typiske narkotikamisbrukere som kjøper dette?

– Narkotikaproblemet er utbredt i regionen. Her er det snakk om IT-konsulenter, advokater og vanlige mødre og fedre som har utviklet et problem, sier Jan Tore Fladvad.

Han la merke til en oppblomstring i våren 2015. Da tok de tak i problemet sammen med vaktselskapet og politiet.

Kvinner pågripes for besittelse av ecstasy

Her pågripes to kvinner av politiets spaner i Trondheim.

Foto: Ole Petter Klepp / NRK

Politiet: – Bekymringsfull økning

Ecstasy-piller inneholder MDMA

Ecstasy går under mange navn, men er kjent som partydopet.

Foto: HANDOUT / Reuters

Sivilt politi ute på gata og inne på restaurantene viser at bekymringen fra bransjen er reell.

– Økningen i beslag av både ecstasy og kokain i Trondheim, er bekymringsfull, sier stasjonssjef Arve Nordtvedt ved Trøndelag politidistrikt.

Stasjonssjefen er redd folk bagatelliserer farene ved å bruke disse rusmidlene. Han sender ut et varsko til unge jenter som er ute på byen.

– Vi har registrert en del unge jenter som frivillig eller ufrivillig har fått i seg dette stoffet i forbindelse med festligheter. Disse stoffene er farlige å prøve ut, og spesielt unge jenter bør også være oppmerksom på at noen kan prøve å få i dem slike stoffer. Pass på drinkene og unngå å bli et lett bytte, oppfordrer Nordtvedt.

Farmasøyt: – Kan være svært farlig

Trond Oskar Aamo, avdelingssjef for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital

Trond Oskar Aamo, avdelingssjef for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital

Foto: Ole Petter Klepp / NRK

Ecstasy går under mange navn, men er kjent som partydopet. Det ble populært i visse miljøer i Norge på 1990-tallet. Stoffet har en euforisk virkning i form av glede og rusen varer fra tre til fem timer. Men når festen er over kommer også bivirkningene.

– Hvis du har depresjonsplager eller problemer med angst fra før, kan det forverres. Alt avhenger av utgangspunktet, men den medisinske sårbarheten ligger der som et bakteppe, sier Trond Oskar Aamo, avdelingssjef for klinisk farmakologi ved St. Olavs Hospital.

– Man vet heller ikke hva som er i disse stoffene selv om det selges som ecstasy. Det kan være andre stoffer og disse kan være svært farlige for folk.

Han forteller at fagfolk skiller mellom akutte og mulige langvarige effekter.

– Ecstasy virker stimulerende på hjerte og hjerne. I verste fall kan kroppen reagere ved å bli overopphetet og gi krampeanfall. Det er sjelden det fører til død, men det er mulig.

Den langvarige effekten er fagfolk mer usikre på.

– Det har vært en oppfatning av at dette fører til langvarige forandringer og skader i deler av nervesystemet, men nyere forskning tyder på at det ikke er så farlig. Det er uenighet om dette, sier Aamo.

Han anbefaler likevel ingen å eksperimentere med slike stoffer. Kombinert med andre stoffer, som alkohol, øker faren for alvorlige komplikasjoner.

– Kjøper du slike stoffer, vet du aldri hva du får. Det kan inneholde andre stoffer som er langt farligere. Folk reagerer også ulikt på stoffer vi inntar, sier avdelingssjefen.

Slik skal politiet få bukt med problemet

Politiet jobber på ulike måter for å bekjempe narkotikamiljøet, både rettet mot ungdom for å hindre rekruttering og mot bakmenn.

– Det er ikke utenkelig at vi får arrestasjoner av bakmenn. Via brukere kan vi spore opp dem. Det viktigste er likevel å forhindre at utelivet er en rekrutteringsarena hvor unge mennesker får befatning med narkotika, sier stasjonssjef Arve Nordtvedt.

Politiet i Trondheim skal nå inngå et forpliktende samarbeid med utelivsbransjen og kommunen for å jobbe med utfordringene.

– Her har vi et felles ansvar for å sette inn tiltak. Vi skal sette i gang et tverrfaglig prosjekt og diskutere oss frem til gode tiltak for å gjøre det mindre attraktivt å bruke narkotika i forbindelse med utelivet i byen vår, sier Nordtvedt.

Person pågripes for besittelse av ecstasy

En person settes i arrest av politiet i Trondheim.

Foto: Ole Petter Klepp / NRK

Håper på bedring

På utestedet Barmuda ønsker ikke Jan Tore Fladvad at narkoselgere skal drive butikk i butikken hans.

– Vi har unger som skal vokse opp, og da må det ikke oppfattes som normalt å sniffe kokain eller bruke stoff, sier han.

De ansatte på Barmuda har også skrevet under på at de lar seg narkotikateste når ledelsen føler for det.

– Vi har fått redusert antallet selgere i området. Brukere blir også utestengt om vi oppdager dem. Utelivet er en rekrutteringsarena for nye misbrukere, og det vil vi til livs.