Birger (90) kjøpte bedehuset for å redde det. Nå er han en av mange som må selge

BØMLO (NRK): Tallet på bedehus i Norge går stadig nedover. – Hele bedehuskulturen er svekket, sier religionssosiolog.

Birger Økland

SELGER BEDEHUS: – Jeg tror mange har det så godt på alle måter at vi ikke lenger har bruk for en gud, sier Birger Økland.

Foto: Marte Rommetveit / NRK

– Det er vemodig at det har gått den veien, men det kan ikke stå til nedfalls heller. Det hadde vært enda verre, sier Birger Økland (90).

For tre år siden kjøpte han Foldrøy bedehus på Bømlo i Hordaland. I flere år hadde huset stått helt tom før Økland tok over. Tanken hans var å fortsette med evangeliske møter på Foldrøy.

Men nå holder ikke helsen lenger, og Økland har lagt bedehuset ut for salg.

– Det er mange bedehus som forsvinner, og flere snakker om at de klarer ikke holde det i live lenger. Det går så lite folk på møtene, sier 90-åringen, som selv sier han har hatt greit oppmøte i sitt bedehus.

Blir til bilforretninger og restauranter

At bedehus blir lagt ut for salg og omgjort til bilforretninger, restaurant og kunstgalleri er en trend over hele landet. Mange av dem blir omgjort til alt fra bilforretninger til restauranter og kunstgalleri.

Det sier religionssosiolog Olav Aagedal ved Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning.

– Bedehusene er blitt overtallige i forhold til aktivitet og interesse. Mange av husene er bygget opp i en tid hvor fritidsvaner, kommunikasjon- og bosettingsmønster var helt annerledes enn den er i dag, sier Aagedal.

Bedehus på Bømlo

SELGES: Foldrøy bedehus på Bømlo er lagt ut for salg.

Foto: Marte Rommetveit / NRK

Andre steder bygges det større bedehus, og de gamle blir stående tomme.

Ifølge Store norske leksikon er det rundt 3000 bedehus i Norge, men eksakte tall finnes ikke. Ågedal ser uansett en klar nedgang.

– Da privatbilene kom fra 60- og 70-tallet, og veiene ble bygd ut, ble mønsteret helt annerledes. Det ble tett mellom bedehusene og vanskelig å holde oppe aktiviteten på samme nivå i alle sammen.

Aagedal understreker at det ikke bare er sosiale årsaker til at bedehusene forsvinner.

– De store vekkingene som var med å la grunnlaget for bedehusbygging og bedehusaktivitet er det blitt mange færre av, sier han.

– Vi har det så godt

Bedehuseier Økland på Bømlo bor i en kommune der kirken og bedehusmiljøet tradisjonelt har stått sterkt.

Han har sin teori om hvorfor det blir færre bedehus i Norge.

– Jeg tror mye av årsaken er at vi har det så godt på alle måter at vi ikke lenger har bruk for en gud. Det ser slik ut i hvert fall. Kanskje man tyr til Gud hvis det blir dårlige tider igjen, sier han.

Han har hatt flere interessenter, og selger bedehuset på Foldrøy med sterkt vemod.

– Hvis det fortsetter slik som det gjør nå, ser jeg ikke så lyst på det. Men kanskje blir det en ny vekkelse slik at folk ser at de trenger bedehusene. Og det gjør vi.