– Bedehus rives i stor hastighet

Hvert år forsvinner flere titalls norske bedehus – og dermed en viktig kulturarv. – Kanskje må andre enn bedehusfolket trå til for å bevare verdiene, sier forsker.

Trond A. Berg utenfor Misjonssalen

Mange bedhus rives eller skifter bruk. Trond A. Berg i Grimstad synes bedehuset er viktig i gatebildet, og kjemper for at Misjonssalen ikke skal bli revet.

Foto: Marianne Jakobsen / NRK

Olaf Aagedal

Olaf Aagedal er forsker ved KIFO, institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning.

Foto: Marianne Torp / KIFO
Den gamle Metodistkirken, Arendal

Den gamle bygningen til Metodistkirken i Arendal kan bli revet, men politikerne har utsatt rivningssaken.

Foto: Marianne Jakobsen / NRK
Misjonssalen (den nye) i Grooseveien i Grimstad

Den nye Misjonssalen i Grimstad har lite til felles med de klassiske bedehusene.

Foto: Marianne Jakobsen / NRK

– Stadig flere små bedehus gjøres om til grendehus, selges privat eller rives. Noen blir fritidsboliger eller næringslokaler, sier forsker Olaf Aagedal ved KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning.

I Arendal ønsker Metodistkirken å rive sitt gamle kirkebygg for å bygge boliger. I Grimstad søker Norsk Luthersk Misjonssamband om å rive den Misjonssalen fra 1895.

– Dette har sammenheng med sentraliseringen, sier Aagedal.

– Det bygges en god del store bedhus nå som til forveksling ligner på det vi kaller arbeidskirker. De har lite til felles med de klassiske hvitmalte bedehusene.

– Høy rivingshastighet

Kulturminneavdelingen i Aust-Agder mener kommunen bør si nei til rivning av Misjonssalen i Grimstad, fordi den er del av et verdifullt trehusmiljø. Nabo og lokalhistoriker Trond A. Berg har påklaget rivningssøknaden.

– Eldre kirkebygninger og forsamlingslokaler har stor rivingshastighet. Dette er bekymringsfullt ettersom slike bygg ofte var møteplasser og sentrale i lokalsamfunnet, sier seksjonsleder Aadne G. Sollid.

Aadne G. Sollid og Trond A. Berg i Vestregate i Grimstad

Aadne G. Sollid fra fylkeskommunen og Trond A. Berg mener Misjonssalen er en viktig del av trehusmiljøet i Vestregate i Grimstad.

Foto: Marianne Jakobsen / NRK

Aagedal sier det ikke finnes noen oversikt over hvor mange bedehus som legges ned.

– For et par tiår siden var det 3000 bedehus her i landet. Nå er tallet betydelig lavere. Noen steder tas de vare på og brukes til andre lokale aktiviteter. Andre steder havner de på museum.

– På lavbluss

DNT sine gamle lokaler i Stavanger

Dette er den gamle forsamlingssalen til Det Norske Totalavholdsselskap i Stavanger som nå er revet til fordel for butikk. Bildet er fra 1920-tallet.

DNT-hytta Rotberget bedehus

Rotberget bedehus er en ubetjent DNT-hytte.

Foto: Sindre Thoresen L¿nnes / Den Norske Turistforening
Bedehus til salgs på finn.no

Bedhus legges stadig ut til salgs på finn.no.

Foto: skjermdump

Aagedal ser paralleller mellom lekmannsbevegelsen og folkebevegelser som ungdomslag og avholdsbevegelse.

– Men bedehusene er mest seiglivet både når det gjelder vedlikehold av bygningene og ved å holde driften oppe. Det skal lite til for at et bygdebedehus skal holdes i drift. Jeg kaller det for bedehus på lavbluss.

– Hva tenker du om at også monumentale bygg som Metodistkirken i Arendal kanskje rives?

– Det er betenkelig hvis en hel bygningskultur forsvinner til fordel for kortsiktige økonomiske interesser. Byggene er ikke gamle nok til å bli fredet, men representerer en kultur som har vært viktig for mange. Men hvem skal drifte dem hvis eierne ikke har råd til å ta vare på dem?

Bygningsdetalj Misjonssalen, Grimstad

Misjonssalen har 120 år gamle bygningsdetaljer intakt.

Foto: Marianne Jakobsen / NRK

– Troen sitter ikke i veggene

Økonomi er årsaken til at Norsk Luthersk Misjonssamband søker om å rive og selge Misjonssalen. Foreningen har kjøpt moderne lokaler utenfor bykjernen.

– Bedehusfolket sier gjerne sier at troen ikke sitter i veggene eller i symboler slik tilfellet er i kirkene, sier Aagedal.

– Det er ikke samme sorgen når et bedehus rives eller brenner som når et kirkebygg brenner. Bedehusfolket tenker at de har troen inne i seg, og den kan de ta med seg til et nytt oppholdssted. Kanskje andre aktører i samfunnet må ta ansvar for at bygningene blir tatt vare på, sier Aagedal.

Mange bedehus og frikirker rives - eller får annen bruk - fordi forsamlingene ønsker mer moderne lokaler. Dermed går gammel kulturhistorie tapt. I Grimstad står slaget nå om den verneverdige Misjonssalen.

Strid om riving av Misjonssalen i Grimstad.