Hopp til innhold

Barneombudet krever bedre oppfølging av barn på hjemmeundervisning

Naboer varslet om at tenåringsgutt hadde «babyspråk» og var underernært. Nå etterlyser Barneombudet strengere regler for oppfølging av barn på hjemmeundervisning.

Kjersti Botnan Larsen hos Barneombudet

BEKYMRET: Kjersti Botnan Larsen er seniorrådgiver hos Barneombudet. Hun er bekymret for barn på hjemmeopplæring.

Foto: Pressefoto

I starten av januar ble det kjent at Bergen kommune har fått strykkarakter av Statsforvalteren i Vestland for oppfølgingen av barn på privat hjemmeundervisning.

– Vi blir bekymret når vi ser at Bergen kommune ikke har oppfylt krav når det gjelder rutiner og oppfølging, sier Kjersti Botnan Larsen, seniorrådgiver hos Barneombudet.

Rapporten ble offentlig samme dag en mor i Bergen ble siktet for mishandling i nære relasjoner. Politiet etterforsker helsehjelpen gutten har fått, i tillegg til oppfølgingen på hjemmeundervisningen.

Gutten har hatt hjemmeundervisning hele livet. En tilsynsfører skal ha hatt ansvar for å følge opp dette.

I Norge er det opplæringsplikt, og ikke skoleplikt. I dag er det ikke krav om forhåndsgodkjenning eller meldeplikt før foreldre starter privat hjemmeskole for barna.

Det er heller ikke krav om at tilsynsfører må treffe barnet.

– Bekymringen bygger på at vi vet barn har rett til utdanning, og at den skal være god. Vi vet veldig lite om hva som skjer i en del tilfeller i hjemmeundervisning og om kommunene oppfyller de pliktene de har, sier Larsen.

Tenåringen var innlagt på sykehus i ti dager på grunn av alvorlig underernæring. I samme hjem bor også flere voksne barn.

Naboer varslet om «babyspråk» og underernæring

Bekymringsmeldinger fra naboer var en av årsakene til at barnevernet aksjonerte med politiet en fredag i januar.

Bergensavisen skrev denne uken at naboer beskrev tenåringen og de voksne barna som underernærte, bleke og tynne.

De fryktet at den underernærte tenåringen har vært sperret inne, og at barna ikke skal ha hatt kontakt med andre barn eller voksne enn deres egen mor.

Språket til de tre ble beskrevet som barnslig og med et tonefall som ligner «babyspråk», skriver avisen.

Politihuset i Bergen

_Politiet etterforsker hjemmeundervisning en tenåring i Bergen har fått_

Foto: Marthe Hagelien / NRK

Naboene reagerte også på barnas dårlige koordinasjon og bevegelser, og uttrykte bekymring for hvorvidt nærskolen de tilhørte hadde fanget opp dette.

Statsforvalteren i Vestland fører nå tilsyn med barnevernstjenesten som følge av saken.

Ber om forhåndsgodkjenning

Kommunen har ansvar for å føre tilsyn med hjemmeundervisning. Men i dagens lovverk stilles det få krav til hvordan tilsynet gjennomføres.

– Vi trenger tydelige regler om tilsyn i kommunene slik at vi ikke får situasjoner der barn kan gå årevis på hjemmeundervisning uten at det blir kontrollert at den skal være så god som den skal være, sier Larsen.

For eksempel kan ikke tilsynsføreren kreve å få møte barna på hjemmeundervisning.

Kommunen kan kreve at et barn skal gå på skolen dersom foreldrene ikke følger opplæringsloven og samarbeider med kommunen.

Antall elever som får hjemmeundervisning

Hele landet

261

Agder

13

Innlandet

24

Troms og Finnmark

15

Vestfold og Telemark

40

Vestland

39

Viken

59

Oslo

12

Rogaland

22

Møre og Romsdal

11

Trøndelag

16

Nordland

10

Ekspander/minimer faktaboks

Barneombudet etterlyser ønsker også forhåndsgodkjenning før foreldre kan starte opp privat hjemmeundervisning.

– Forhåndsgodkjenning gir en mulighet til å se planer for opplæringen og at kommuner vet hvem som starter hjemmeundervisning, og hvordan den følges opp, sier Larsen.

Departementet snudde etter høring

I 2019 leverte et ekspertutvalg forslag til ny opplæringslov for skolen (NOU 2019:23) til Kunnskapsdepartementet.

Året etter kom Kunnskapsdepartementet med sitt forslag til ny opplæringslov basert på denne anbefalingen og utredningen.

I lovforslaget kommer det frem at Kunnskapsdepartementet ikke følger anbefalingen om å innføre forhåndsgodkjenning av privat hjemmeundervisning.

NOU 2019:13
Foto: Skjermbilde

65 av 72 høringsinnspill gikk imot anbefaling til ekspertutvalget om at hjemmeopplæring må forhåndsgodkjennes.

«Mange av dem er privatpersoner som selv har gitt eller gir sine barns privat grunnskoleopplæring i hjemmet. I tillegg er det noen organisasjoner, friskoler og en statsforvalter. Mange mener at forslaget er et inngrep i menneskerettighetene og foreldrenes bestemmelsesrett», kommer det frem i forslaget.

– Forventer strengere tilsyn- og kontrollmekanismer

Kunnskapsdepartementet foreslår i stedet innføre plikt om at kommunen skal gjøre tilsyn etter tre måneder. De foreslår også meldeplikt til kommunen ved oppstart av hjemmeundervisning.

Men det er ikke foreslått nye regler om hvordan tilsynet skal gjennomføres. Det betyr at det i lovforslaget ikke er krav om at kommunen kan kreve å se barnet på tilsynet.

Barneombudet var en av dem som støttet anbefalingen om å innføre forhåndsgodkjenning i høringsrunden. De ber også om strengere regler for hvordan tilsyn skal gjennomføres.

– Vi forventer at kunnskapsministeren ser på hvordan hun kan tydeliggjøre reglene for hjemmeundervisning i den nye opplæringsloven, og hva slags tilsyn- og kontrollmekanismer som kan følge med på dette. Her er det viktig å sette barns rettigheter i sentrum, sier Larsen.

Til NRK sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Halvard Hølleland, at departementet nå jobber med å vurder ulike forslag til en ny opplæringslov:

Vi er enige i at det skal være et godt regelverk rundt hjemmeundervisning, og spørsmålet om dagens regler er tilstrekkelige er blant det som vurderes i arbeidet med ny opplæringslov, sier Hølleland.