Hopp til innhold

Underernært tenåring innlagt: Nå etterforskes helsehjelpen og hjemmeundervisningen hans

En mor er siktet for mishandling av eget barn. Tenåringsgutten har aldri hatt annen undervisning enn hjemmeundervisning.

Politihuset i Bergen

ETTERFORSKER HJEMMEUNDERVISNING: Politiet etterforsker hva slags oppfølging et barn i skolealder har fått på fast hjemmeundervisning.

Foto: Marthe Hagelien / NRK

Tidligere denne måneden skrev NRK om at en mor i Bergen er siktet for mishandling av sitt eget barn.

Dette skjedde samme dag som barnevernet grep inn overfor familien. I løpet av dagen ble en tenåring lagt inn på Haukeland universitetssjukehus på grunn av underernæring.

Tenåringen har aldri hatt annen undervisning enn hjemmeundervisning, ifølge Camilla Moe, påtaleansvarlig og politiadvokat i Vest politidistrikt.

Politiet er fortsatt tidlig i etterforskningen. De gjør nå avhør og innhenter informasjon fra ulike instanser for å finne ut om det har skjedd noe straffbart.

I tillegg til hva slags helsehjelp gutten har fått, undersøker politiet hva slags oppfølging han har fått på hjemmeundervisningen.

– Dette er noe av det vi arbeider med å avdekke, og for tidlig å si så mye om nå. Generelt kan det se ut som slik dette systemet er i dag, er det ikke satt spesielt høye krav til oppfølging av hjemmeundervisning.

Politiadvokaten refererer til en tilsynsrapport, der Bergen kommune får hard kritikk for deres oppfølging av hjemmeundervisning. Statsforvalteren i Vestland publiserte rapporten samme dag som tenåringen ble innlagt på sykehus og politietterforskningen startet.

Moren hadde tirsdag ikke fått oppnevnt advokat, og tenåringens bistandsadvokat har ingen kommentarer.

Haukeland

UNDERERNÆRT: En tenåring ble lagt inn på Haukeland etter at det ble oppdaget at han var underernært. Politiet ransaket hjemmet samme dag.

Tilsyn: Kommunen brøt loven på ti punkter

Privat hjemmeopplæring vil si at foreldrene selv underviser egne barn. Det er noe annet enn for eksempel hjemmeskole i forbindelse med koronapandemien.

I Bergen kommune er det 24 elever som er registrert med hjemmeopplæring for dette skoleåret. I landet får totalt 261 elever hjemmeundervisning dette skoleåret, ifølge Grunnskolens informasjonssytem

Tilsynet avdekker at Bergen kommune svikter på ti punkter når det gjelder oppfølgingen av elever med hjemmeundervisning.

I tilsynet kom det frem at tre elever var «mistet» i systemene til kommunen.

To av elevene har ikke hatt tilsynsfører fra høsten 2018 til våren 2021, ifølge Frode Nilsen, direktør for etat for skole i Bergen kommune.

Den tredje skal ha hatt tilsynsfører hele perioden.

NRK kjenner ikke til om tenåringens oppfølging på hjemmeopplæring var del av Statsforvalterens tilsyn, eller om barnet var blant de tre elevene som var «mistet».

I tilsynsrapporten trekkes det blant annet frem at kommunen mangler rutiner for:

  • å registrere elever med privat hjemmeopplæring.
  • å gjennomføre tilsyn med den private hjemmeopplæringen.
  • å kreve at elever skal gå på skole dersom hjemmeopplæring ikke er lovlig.
  • å avdekke og følge opp avvik, og risiko for avvik.
  • å sikre vurderingen av å ta eleven inn til særskilte prøver.

Må ikke møte barnet på tilsyn

NRK har spurt etatsdirektør Nilsen om hvordan han stiller seg til politietterforskningen. Han kan ikke kommentere enkeltsaker, men svarer på generelt grunnlag:

Vi synes det er tungt å høre om at en mor er siktet for mishandling i nære relasjoner.

Har kommunen hatt rutiner for fysisk tilsyn?

Det er ikke hjemmel for at kommunen skal ha tilsyn i hjemmet, men at vi må møte foresatte. Et fysisk møte mellom foresatte, barn og tilsynsfører er også ønskelig. Vi har åpnet for at dette kan skje på arenaer som bibliotek, hjemme hos foresatte eller på skolen, svarer han.

Han kan kommentare hva slags oppfølging tenåringsgutten har fått.

Vi møter foresatte og planer blir lagt frem, og vi ber også om å få lagt frem elevarbeider. Vi må også se til at det er progresjon i opplæringen til barnet. Når vi er i tvil om hvorvidt opplæringen er tilfredsstillende, ber vi om at elevene møter til særskilte prøver.

– Tar tilsynet på største alvor

Nilsen opplyser at kommunen har hatt en veileder til oppfølging av hjemmeundervisning, men ikke en prosedyre for hjemmeopplæring.

Vi jobber kontinuerlig med å følge opp disse elevene.

Kommunen har startet arbeidet med å lukke avvikene i tilsynsrapporten, ifølge Nilsen.

Vi tar tilsynet fra Statsforvalteren på største alvor. Alle former for tilsyn gir oss viktige lærdommer og bidrar til utvikling av tjenestene våre, skriver Nilsen i en e-post til NRK.

Det er viktig at vi har gode systemer for å ivareta alle elever, også de som får opplæring i hjemmet.

Hei!

Hei! Har du innspill, ris eller ros til denne saken? Ikke nøl med å sende meg en mail.