Hopp til innhold

Barnehage fikk vite at søsken ble slått – ansatte risikerer fengsel for ikke å ha varslet

Politiet er ferdige med etterforskningen av barnehagen som ikke varslet om barnemishandling. Flere ansatte har måttet forklare seg for politiet.

Politihuset i Bergen

AVHØRT: Både lederen for barnehageselskapet og ansatte i barnehagen har vært inne til avhør, i saken som har vært etterforsket her ved Bergen sentrum politistasjon.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

I 2013 fikk styreren i den private barnehagen i Bergen følgende beskjed: Et barn hadde fortalt en ansatt at det og de to søsknene ble slått og lugget av foreldrene.

Etter barnehagelovens paragraf 22 plikter barnehagepersonale å varsle barnevernet når de har grunn til å tro at barn mishandles hjemme.

Men hverken denne styreren, eller styreren som overtok – og mottok hele syv varsler om det samme, meldte saken videre til barnevernet.

Først i 2016, da en stedfortreder var inne for styreren og den voldsmistenkte faren allerede var meldt til politiet av barnevernet, fikk de opplysningene fra barnehagen.

Dermed kan barnemishandlingen ha pågått i tre år uten at de tre barna fikk hjelp – selv om barnehagen visste om den. Bergen kommune anmeldte barnehagen til politiet.

Nå er etterforskningen ferdig, og i løpet av noen måneder blir det avgjort om styrerne eller andre tiltales.

– Jeg håper å få saken påtaleavgjort i løpet av høsten, skriver politiadvokat Elisabeth Ryen i en e-post til NRK.

Hun vil ikke kommentere hvem som er mistenkte eller siktede i saken. Den eller dem som blir tiltalt, risikerer bøter eller inntil ett års fengsel for ikke å prøve å avverge en straffbar handling, etter straffelovens paragraf 196.

Har vært i avhør

Lederen for selskapet som driver barnehagen, bekrefter overfor NRK at både vedkommende og ansatte i barnehagen i løpet av våren har vært i politiavhør.

– Det har vært samtaler med involverte parter, sier lederen.

Lederen sier selskapet tar saken på stort alvor.

– Vi har gjort alt vi kan for at dette ikke skal skje igjen. Vi har hatt organisasjonslæring for de ansatte, gjennomgått rutinene våre og utbedret ting som var nødvendige å utbedre.

Trine Samuelsberg

– BARNEHAGER MÅ MELDE FRA: – Barn må være trygge på at voksne tar vare på dem og bryr seg om dem, og sørger for at de får hjelp når de trenger det, sier kommunaldirektør Trine Samuelsberg.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

– Trenger en lovavklaring

Bergen kommune har vært kritiske til politiet. De anmeldte saken i fjor vår, og nesten et år senere var etterforskningen fortsatt ikke påbegynt. Den gangen sa politiadvokaten til BA at de hadde prioritert etterforskningen av foreldrene, som ble ferdig i vår.

Kommunaldirektør Trine Samuelsberg sier det er viktig for dem å få saken avklart.

– Det ene er at vi tar på alvor ansvaret det er å gå til anmeldelse av flere barnehageansatte, som over lang tid har måttet leve med anmeldelsen uten å vite hva som skjer.

– Det andre er at vi trenger en avklaring på hva lovverket mener om at barnehageansatte ikke følger plikten til å melde fra om mishandling, for å beskytte barn. Denne saken var så alvorlig at vi ønsket en avklaring i lovverket, noe som aldri er gjort før, og som vi er avhengige av for å vite hvordan vi skal håndtere slike saker i framtiden, forklarer Samuelsberg.

Også lederen i selskapet som driver barnehagen ser frem til at politiet konkluderer.

– Det er klart det er viktig for de ansatte at ting blir avklart etter hvert.