Anmelder barnehage etter mishandlingssak

BERGEN RÅDHUS (NRK): I tre år fortalte barna i barnehagen at de ble mishandlet hjemme, men barnehagen gjorde ingenting. Nå vil Bergen kommune ha barnehagen straffet. – Vi vil samarbeide med politiet, sier barnehageselskapet.

Harald Schjelderup, Pål Hafstad Thorsen, Trine Samuelsberg

ANMELDER BARNEHAGEN: Byrådsleder Harald Schjelderup, oppvekstbyråd Pål Hafstad Thorsen og kommunaldirektør Trine Samuelsberg i Bergen kommune.

Foto: Ingvild Fjelltveit / NRK

– Når voksne får mistanke om at et barn kan være utsatt for vold i nære relasjoner, har de en plikt til å handle. Og det må gjelde særskilt dem som jobber med barn, sier byrådsleder i Bergen, Harald Schjelderup.

12. april skrev BA om tre barn som i sin private barnehage i Bergen fortalte at de ble lugget og slått hjemme, men at ingen av de to styrerne tok saken videre til barnevernet.

Det gjorde imidlertid en styrervikar tre år senere, og nå etterforsker politiet foreldrene. Saken antas ferdig etterforsket i midten av mai, opplyser politiet til BA.

Samme kveld som saken ble kjent, fortalte kommunaldirektør Trine Samuelsberg til NRK at Bergen kommune kunne komme til å anmelde enkeltansatte i den private barnehagen.

– Jeg tenker at enhver som jobber i barnehage har et ansvar gjennom den lovfestede meldeplikten, og at det er en plikt vi skal ta på største alvor, sa Samuelsberg.

Både tjenesteforsømmelse og avvergingsplikt ble nevnt som aktuelle lovbestemmelser. Brudd på sistnevnte kan gi ett års fengsel, men det er ingen i Norge dømt for, ifølge BA.

Kommunen mener volden barna skal ha blitt utsatt for, kunne vært avverget tidligere dersom barnehagen hadde tatt saken på alvor.

Harald Schjelderup

STRAFFEDEBATT: – Kanskje det bør bli straffbart å bryte opplysningsplikten. Det bør etter min mening være en viktig del av den offentlige samtalen om dette temaet videre, sier byrådsleder Harald Schjelderup (Ap).

Foto: Ingvild Fjelltveit / NRK

Anmelder barnehagen – ber politiet vurdere ansattes rolle

Onsdag hadde byrådet i Bergen byrådskonferanse, der de diskuterte hvordan de skulle håndtere saken videre. På et pressemøte etter konferansen, forteller byrådsleder Harald Schjelderup at kommunen har bestemt seg for å anmelde barnehagen.

– Hovedbegrunnelsen er barns beste, sier Schjelderup under pressekonferansen, der også oppvekstbyråd Pål Hafstad Thorsen og kommunaldirektør Trine Samuelsberg er til stede.

Kommunen anmelder barnehagen for brudd på avvergingsplikten, som altså kan gi fengsel i inntil ett år, og ber samtidig politiet vurdere om det er begått brudd på opplysningsplikten etter barnehageloven, selv om brudd på denne ikke kan straffes.

– Vi er ikke kjent med at dette har vært gjort av en kommune før, og vi har derfor gått veldig grundig inn i denne saken, for å få den godt belyst. I dag har vi altså kommet til den konklusjonen at vi vil anmelde forholdet, sier Schjelderup.

Byrådet vil ikke ta stilling til om enkeltpersoner skal straffes, men overlater det til politiet.

I byrådssaken skriver Schjelderup at byrådet ønsker «gjennom etterforskningsarbeidet å få belyst om den opplysningsplikt styrer og barnehageeier har etter barnehageloven, har vært ivaretatt i hele det tidsrom hendelsene i denne sak dreier seg om».

Samtidig understrekes det at «siktemålet er ikke å anmelde konkrete ansatte eller barnehageeieren, men å få politiet til å klargjøre de nærmere omstendigheter rundt situasjonen».

– Det er ikke straffbart ikke å overholde opplysningsplikten, men vi mener det likevel er viktig å få den belyst og diskutert videre. Kanskje det bør bli straffbart å bryte opplysningsplikten. Det bør etter min mening være en viktig del av den offentlige samtalen om dette temaet videre, sier Schjelderup til NRK.

Trine Samuelsberg

ALVOR: – Jeg tenker at enhver som jobber i barnehage har et ansvar gjennom den lovfestede meldeplikten, og at det er en plikt vi skal ta på største alvor, har kommunaldirektør Trine Samuelsberg tidligere uttalt til NRK.

Foto: Ingvild Fjelltveit / NRK

Barnehagen: – Vil samarbeide med politiet

Lederen for det private barnehageselskapet er overfor NRK tydelig på at saken innledningsvis ikke ble håndtert som den skulle.

– Vi beklager denne saken på det sterkeste, og ser svært alvorlig på den. Med en gang vi ble klar over hva som hadde skjedd, ble saken håndtert i tråd med rutinene vi har. Vi har også gått gjennom organisasjonen og rutinene på nytt for å forhindre at noe slikt kan skje igjen, sier lederen.

Om anmeldelsen sier lederen at selskapet tar den til etterretning, og at de vil bidra så godt de kan overfor politiet.

– Er dere forberedt på at enten selskapet eller enkeltpersoner kan bli straffet?

– Jeg har egentlig ikke noen kommentar til det. Vi er først og fremst opptatt av å lære av denne saken.

– Men gir lovverket, slik du vurderer det, grunnlag for straff i denne saken?

– Jeg har ikke noen kommentar til det. Det vi er opptatte av, er å ivareta barns beste, sier lederen for det private barnehageselskapet.

– Stygg sak

Tone Strømøy, høgskolelektor ved barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus, har uttalt til NRK at styrer og pedagogisk leder i barnehagen burde stilles til ansvar.

Tone Strømøy

Tone Strømøy

Foto: Stig Nøra, HiOA

– Vi utdanner barnehagelærere til nettopp å gå inn i de vanskelige sakene, og det er vi som samfunn som gir dem et mandat til å være barnehagelærere. Når man ikke oppfyller det ansvaret det medfører, bør det få konsekvenser, slik det får for ansatte i helsevesenet som ikke gjør jobben sin, sa Strømøy.

– Saken er så stygg at det nesten ikke går an. Disse barna har mistet tre år av barndommen sin, i tillegg til etterdønningene, sa Strømøy.