Hopp til innhold

Barn utsettes for tvangsarbeid

Tre av fire barn som er offer for menneskehandel i Norge er utsatt for tvangsarbeid.

Tigging

Tre av fire barn under 18 år som utsettes for menneskehandel i Norge blir utsatt for tvangsarbeid. Det viser ny rapport. (illustrasjonsfoto)

Foto: NRK

– Det har vært for ensidig fokus på prostitusjon i kampen mot menneskehandel, det sier prosjektleder Birgitte Ellefsen i Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel.

Rapporten viser at mens personene over 18 år som blir utsatt for menneskehandel i Norge i størst grad blir tvunget til prostitusjon. Så blir tre av fire barn under 18 år utsatt for tvangsarbeid.

– Eksempler på tvangsarbeid og tvangstjenester kan være utnytting i form av tigging, tyverier, narkotikasalg og husarbeid, sier hun.

Tvang barn til tyveri

I mars ble en 30 år gammel litauer varetektsfengslet i Bergen siktet for å ha tvunget barn til Norge for å jobbe som heltidstyver.

Saken ble oppdaget da politiet i august i fjor arresterte fire litauiske ungdommer, for tyveri for tusenvis av kroner. De har fortalt politiet at de måtte stjele fra morgen til kveld, sove i en bil om nettene og skaffe seg maten de trengte selv. Bakmennene som fraktet dem til Norge lokket dem med gode jobber.

– Gå bredere ut

– Det sier seg jo selv at det å være barn og på reise i et annet land, kanskje uten nære slektninger, er en grusom situasjon. I tillegg er de utnyttet og kontrollert sier hun.

I fjor pekte Redd Barna på at det har vært relativt få saker i Norge der noen har blitt dømt for menneskehandel med barn.

– Jeg mener de nye funnene viser at en må bredere ut i jakten på menneskehandlerne. Vi må ta innover oss at vi må følge opp også andre typer ofre. Det kan være menn og kvinner og barn som utnyttes til annet enn prostitusjon, sier Birgitte Ellefsen.