Avvikler de utskjelte normtidene for sykepleiere

BERGEN (NRK); Byrådet i Bergen med ny plan som skal fjerne stoppeklokkeregimet i hjemmetjenestene.

Vigdis Anita Gåskjenn

RETRETT: Helsebyråd Vigdis Gåskjenn i Bergen endrer på tidsstyringen av hjemmehjelperne.

Foto: Magne Sandnes / Bergen kommune

Normtidene i hjemmetjenesten i Bergen ble endret i 2015, men har fått mye kritikk.

Endringene medførte at sykepleierne fikk mindre tid til hver enkelt bruker. Opposisjonen og fagforeningene var sterkt imot endringene og fryktet høyere sykefravær, svekket eldreomsorg og et dårligere tilbud til byens befolkning.

På en pressekonferanse torsdag formiddag sa byrådsleder Harald Schjelderup at ordningen avvikles fra 1. januar.

– Vi har hele tiden sagt at denne ordningen skulle evalueres. Det gjør vi nå.

Sterkt kritisert ordning

NRK har skrevet en rekke artikler om "stoppeklokkene" i hjemmehjelpen.

Daværende helsebyråd Rebekka Ljosland (KrF) holdt fast på at endringen var forsvarlig, og at den ville bli grundig evaluert.

Men i dag gjør hennes etterfølger Vigdis Gåskjenn retrett, blant annet etter sterk kritikk fra opposisjonen og en evalueringsrapport som ga kommunen stryk.

Senter for omsorgsforskning ved Høgskulen på Vestlandet evaluerte konsekvensene av endringene for brukerne, de ansatte, kommuneøkonomien og «forsvarlighetskravet».

  • Hele 86 prosent av de ansatte mente at endringene har ført til negative konsekvenser for brukerne.
  • 89 prosent mente at hverdagen deres er blitt forverret etter innføring av normtidene.
Harald Schjelderup og Vigdis Gåskjenn

VARSLER NYTT SYSTEM FOR HJEMMEHJELP: Byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) og helsebyråd Vigdis Gåskjenn (KrF) presenterte planene på en pressekonferanse torsdag.

Foto: Christian Lura / NRK

– Brukerne i fokus

Dagens endring innebærer at kommunen går inn for et nytt system som ikke skal være styrt av normtider.

– Brukerne er viktigst for oss. De skal være sikre på at de får gode tjenester, og de tjenestene de trenger, sier helsebyråd Vigdis Gåskjenn.

– Fra 1. januar fjerner vi dagens system og oppretter i stedet et midlertidig system. Det skal utformes sammen med ansatte, tillitsvalgte og fagforeninger.

Samtidig går kommunen i gang med å bygge et nytt system for fremtiden.

Det ligger mange muligheter, blant annet i ny teknologi, sier Gåskjenn.

Utgangspunktet for Bergen kommune er å finne løsninger i krysningspunktet mellom brukerne og de som utfører tjenestene. Samtidig ønsker kommunen også å gjøre dette til en ledelsesreform.

Saken skal etter planen behandles av bystyret i Bergen i slutten av oktober.

Stor reform

Endringene beskrives som en av de største som er gjort innenfor administrasjonen av kommunale hjemmetjenester i Norge.

Blant annet skal det bli gitt mer ansvar til mellomledere, slik at saksbehandlingen for å avgjøre hvor mye tid en pasient skal få, skal bli redusert.

SVs gruppeleder og komiteleder for helse og omsorg, Mikkel Grüner, er glad for endringene som byrådet varsler.

– Men dette kunne de fått til allerede for to år siden, med støtte fra oss. Innstramningene i normtidene i 2015 var en katastrofal feilvurdering som burde vært unngått, sier Grüner.

Han legger til:

– De eldre i denne byen skal nå fortsette i tre måneder med et omsorgssystem som byrådet erkjenner ikke er godt nok. De burde fjernet normtidene med en gang. Endringen kommer ikke fort nok.