Hopp til innhold

Apoteksjef med internt varsel: «Setter i ytterste konsekvens menneskeliv i fare»

Apoteksjefen som leverer viktige medisiner til hele landet slår alarm om forholdene i eget helseforetak.

apoteksjef Pål Espen Johannessen

VARSLER: Apoteksjef Pål Espen Johannessen ved sykehusapoteket i Bergen frykter fare for liv og helse og har varslet om forholdene.

Foto: Gerd Johanne Braadland / NRK

– Jeg blir mer og mer bekymret etter hvert som tiden går, sier apoteksjef Pål Espen Johannessen tirsdag kveld til NRK.

NRK møter ham i forbindelse med et internt møte på Haukeland universitetssykehus i Bergen.

Her troppet representanter for Legemiddelverket opp mandag og tirsdag. Målet: Å gjennomføre tilsyn på apoteket på sykehuset.

Bakgrunnen for tilsynet er et urovekkende varsel fra apoteksjef Johannessen.

Han mener apoteket som forer sykehus i hele Norge med legemidler, ikke er leveringsdyktige på en rekke sterile legemidler.

Sterile legemidler er blant annet viktig når medisiner skal injiseres i kroppen til en pasient.

Nå har Johannessen slått alarm om slike legemidler.

Haukeland universitetssjukehus

KONFLIKT: Apoteket forer hele landet med medisiner. Nå slår apoteksjefen alarm om forholdene.

Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Viktig vannanlegg ute av drift

Årsaken er at et vannanlegg som steriliserer legemidlene har vært ute av drift i mesteparten av 2022 og så langt i 2023.

– Jo lenger dette vannanlegget er ute av drift, desto større blir faren for at vi ikke blir leveringsdyktige på flere varer. Fordi vi tømmer det lageret vi har av allerede produserte produkter.

Det var BT som først omtalte saken.

NRK var til stede da det tirsdag kveld ble holdt et møte om varslersaken og forholdene som kommer frem.

Frykter fare for liv og helse

Sykehusapoteket er et av de største i landet. Johannessen er øverste sjef for seks avdelinger og 135 medarbeidere.

NRK har fått innsyn i varselet. Her skriver Johannessen at:

Sykehusapoteket «leverer viktige sterile legemidler på nasjonalt nivå, som øvrige sykehusapotek i landet ikke har maskinpark til å levere. Man setter dermed her i ytterste konsekvens liv og helse i fare»

tilsynsleder Line Saxegaard i Legemiddelverket

FØRT TILSYN: Tilsynsleder Line Saxegaard i Legemiddelverket har gjennomført tilsyn ved apoteket over to dager.

Foto: Mette Anthun / NRK

Statens legemiddelverk, Statsforvalteren, fylkeslegen og Arbeidstilsynet har alle fått samme varselet.

– Grunnen til at jeg varslet, var at jeg over lang tid i 2022 har meldt bekymring internt i eget foretak. Det opplever ikke jeg har blitt tatt på tilstrekkelig alvor, sier han til NRK på vei inn til det interne møtet.

Han forteller at apoteket har måttet si nei til bestillinger på grunn av det defekte vannanlegget.

Internt møte etter tilsyn

Tirsdag ble det nemlig holdt et oppsummeringsmøte om saken etter tilsynet.

I tillegg til Johansen, var tilsynsleder Line Saxegaard i Legemiddelverket og Administrerende direktør i Sjukehusapoteka Vest, Jon Bolstad og Johannessen til stede.

Administrerende direktør i Sjukehusapoteka Vest, Jon Bolstad

AVVENTER RAPPORT: Administrerende direktør i Sjukehusapoteka Vest, Jon Bolstad, ønsker ikke å svare inngående på bekymringene.

Foto: Mette Anthun / NRK

Saxegaard ønsker ikke å konkludere etter tilsynet overfor NRK etter møtet, men sier dette om det defekte vannanlegget:

– Det må gjøres noe, men det gjøres også.

Bolstad ønsker ikke å svare direkte på bekymringene, men i stede avvente Legemiddelverkets kommende rapport om saken.

– Vi tar dette på veldig alvor. Jeg synes det arbeidet som så langt har blitt gjort er veldig grundig og har forståelse for at det tar litt tid. Med kunnskapen fra tilsynet og de tiltakene vi har gjort, så er vår vurdering at det ikke er fare for liv og helse, sier han til NRK etter møtet.

– Vi leverer ingenting som ikke har den kvaliteten loven sier det skal ha, legger han til.

Ønsker driftsingeniør

Apoteksjef Johannessen har ønsket å ansatte en driftsingeniør for å løse problemet med vannanlegget, men skal ikke ha fått medhold i dette.

Han mener videre at mangelen på en kontorsjef fører til et arbeidspress, som han mener bidrar til et uforsvarlig arbeidsmiljø på apoteket.

På akkurat dette punktet, sier Bolstad til BT at apoteket har en avtale med Helse Bergen om dekning av ingeniørkompetanse og at en ny kontorsjef har blitt ansatt.

Johannessen omtaler møtet som konstruktivt når han senere møter NRK igjen.

– Nå har det vært to krevende dager, med mange intervjuer og tilsending av dokumentasjon. Jeg har sittet til langt på natt, så jeg må samle litt krefter. Hente meg litt inn, sier han.