Anker forvaringsdom på 15 år

Den 44 år gamle familiefaren som er dømt for gjentatte seksuelle overgrep mot åtte barn, anker dommen.

Verling, Mjøs og Villanger

OMFATTENDE RETTSSAK: Bistandsadvokat Ellen Eikeset Mjøs, forsvarer Fredrik Verling og medforsvarer Kim Villanger under rettssaken i Bergen tingrett.

Foto: Jon Bolstad / NRK

Mannen ble i Bergen tingrett dømt til 15 års forvaring for overgrep mot åtte jenter. Alle jentene var under ti år da overgrepene mot dem startet, enkelte var bare fem-seks år.

– Dommen vil bli anket. Det er først og fremst fordi vi mener det er en uriktig avgjørelse å idømme forvaring. Straffenivået ligger for høyt, og det er en del elementer i bevisvurderingen som vi er sterkt uenig i, sier forsvarer Fredrik Verling til NRK.

Aktor Magne Kvamme Sylta sier til NRK at han mener det er riktig og viktig at mannen ble dømt til forvaring. Han ønsker ikke å kommentere lengden og anken på dommen.

44-åringen erkjente straffskyld på alle punkter under rettssaken.

Erstatning på 1,6 millioner

Forvaringsdommen har en minstetid på ti år. Mannen er også dømt til å betale erstatning på til sammen 1,6 millioner kroner til jentene.

Retten vurderer at overgrepene ikke har vært impulsive, men planlagte. Overgrepene, som pågikk over flere år, skjedde da jentene var på overnattingsbesøk hos tiltaltes datter i Bergen.

«Han har etablert et tillits-/vennskapsforhold til fornærmede og foreldre og lagt til rette for mange overnattingsbesøk og derav overgrep. Tiltalte har gjentatte ganger utnyttet situasjoner der han var den eneste voksne i boligen» heter det i dommen.»

Retten begrunner forvaringsdommen med at de mange og alvorlige overgrepene mannen dømmes for, sammenholdt med hans atferd, og mangel på anger og forståelse for de skader fornærmede har blitt påført, gjør at tidsbestemt straff ikke vil være tilstrekkelig for å verne samfunnet.

I dommen legges det også vekt på at sterke allmennpreventive hensyn gjør seg gjeldende i saken.

Reagerer på bevisvurdering

Et tema i rettssaken har vært om tiltalte dopet jentene. Retten har funnet bevis for at dels omfattende overgrep, som de fornærmede ikke har forklart seg om i dommeravhør, og mener det gjør at det er naturlig å anta at jentene var dopet ned.

Tiltalte har nektet for dette. Det ble funnet spor av et bedøvende stoff i en hårprøve fra en av jentene, men ikke på de andre jentene. Retten legger til grunn at en av jentene ble dopet.

–Tingrettens bevisvurdering på det punktet forundrer meg, når statsadvokaten ikke har funnet tilstrekkelig bevis for å kunne legge det til grunn, sier Verlibg,

Fredrik Verling i retten

ANKER: Forsvarer Fredrik Verling opplyser fredag at 44-åringen anker forvaringsdommen.

Foto: Annbjørg Dalland / NRK

Belastende for de pårørende

Den omfattende saken har vært svært belastende for de pårørende. De måtte blant annet identifisere barna sine på bildene som 44-åringen hadde tatt av dem, da de ikke viste ansiktene.

– Familiene er informert om dommen og det er en lettelse at den foreligger. Vi er veldig fornøyd med både forvaring og vurderinger rundt erstatning. Men mest av alt er dette et håp om at de nå kan legge denne straffesaken bak seg, og at de kan få ro, sier bistandsadvokat Ellen Eikeset Mjøs.