«Dark Room»-ledelsens råd: Slik kan seksuelle overgrep mot barn forebygges

Komplimenter fra menn har fått barn i «Dark Room»-saken til å sende bilder og videoer av seg selv, og i noen tilfeller også til å møte gjerningsmennene.

Janne Ringset Heltne og Hilde Reikrås

SKREMT: – Det har skremt oss når vi ser hvor utbredt dette er, sier politiadvokat Janne Ringset Heltne (t.v.) om hvor mange nordmenn som deltar i de skjulte overgrepsforumene. Hilde Reikrås (t.h.) leder «Dark Room»-prosjektet.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

I beslagene i «Dark Room»-saken har politiet funnet grove overgrep mot barn i alle aldre, også spedbarn.

– Det er grotesk, det er grusomt og det er grovt, sier politiadvokat for prosjektet, Janne Ringset Heltne, til NRK.

I overgrepsnettverkenes chattelogger har politiet funnet samtaler og ordbruk som har sjokkert selv erfarne etterforskere.

– Når man leser det, er det så utrolig enkelt å tenke at dette er så sykt, at det må være fantasier, og ikke reelle overgrep. Men så oppdager vi at det er faktiske overgrep, sier Hilde Reikrås, etterforskingsleder i «Dark Room».

Gir barna komplimenter

Blant tingene som diskuteres på de skjulte forumene er hvordan mennene kan «få tak i» barn.

Fremgangsmåten for å få komme i kontakt med barna, og etter hvert få tak i bilder og videoer og kanskje etter hvert også begå fysiske overgrep, er ofte å starte med tilsynelatende uskyldige henvendelser.

– De innleder dialog med barna, gir de mange komplimenter, og manipulerer og lokker barna til å sende bilde og video av seg selv nakne eller der de onanerer, sa Heltne under politiets pressekonferanse om «Dark Room»-saken søndag.

Der kom det også frem at en del av gjerningspersonene også har hatt egne kontoer på nett hvor de utgir seg for å være barn. Til NRK sier Heltne at det er et «skremmende høyt» antall personer som deltar i de skjulte overgrepsforumene.

– Det har skremt oss når vi ser hvor utbredt dette er, sier hun.

Nettverkene Dark room

NETTVERK: Denne oversikten fra politiet viser hvordan de infiltrerte de mange ulike overgrepsnettverkene på det 'mørket nettet'. Internt i nettverkene har personer snakket om og planlagt overgrep, og politiet har gjennom kontaktlister klart å spore opp andre nettverk.

Foto: Politiet

– Barna lar seg lokke og lede

Gjerningsmennene i «Dark Room»-saken er hjemmehørende i ti politidistrikt, fra Finnmark i nord, til Sør-Øst i sør. Politiet har foreløpig ikke en fullstendig oversikt over hvor mange barn som er rammet.

Men i Vest politidistrikt alene, har én enkelt sak hatt så mange som 18 ofre, og politiet har gjennomført avhør av nærmere 20 barn. Der har de fortalt om dialogen med mennene.

– Noen av barna sier at de er ikke vant til å få komplimenter, og de kommer de inn i en kontakt der de på en måte tar komplimentene til seg. Noen har sagt at for å opprettholde kontakten, så fortsetter de å gi bilder og videoer, og møter kanskje også disse personene. Det er utrolig mange fornærmede som lar seg lokke og lede inn i dette, sier Heltne.

Både hun og Reikrås er tydelige på at politiet ikke har vært gode nok på nettovergrep, men at de gjennom «Dark Room»-prosjektet har utviklet ny teknologi og nye arbeidsmetoder som gjør dem bedre rustet til å avsløre overgrepsnettverkene.

– Oppdagelsesrisikoen er blitt mye, mye større, sier Heltne.

Politiets råd for å forebygge

Men for å forebygge at overgrepene skal skje, er politiet også avhengig av hjelp fra sivilsamfunnet.

Vest politidistrikt går i forbindelse med «Dark Room»-saken derfor ut med råd og informasjon om hvordan man kan jobbe forebyggende.

Rådene er satt sammen av NRK med bakgrunn i informasjon Vest politidistrikt har sendt ut i dag. Rådene kommer blant annet fra slettmeg.no, Kripos og Datatilsynet:

Varsomhet i sosiale medier
Lær barna å være trygge på nett. Hold personlig informasjon privat. Barn må vite at de ikke skal gi ut navn, alder, fødselsdato, adresse, telefonnummer, navnet på skolen og andre opplysninger sin til andre enn personer de kjenner. Mange barn og unge opplever at de er anonyme på nett, noe som gjør det lettere å snakke om gode og vonde følelser og seksualitet.

Ikke del bilder eller video med fremmede, eller avtal møter
I overgrepsnettverk utveksles ikke bare bilder der faktiske overgrep har funnet sted, men også uskyldige barnebilder hentet for eksempel fra Facebook. Bilder kan bli lastet ned av andre, manipulert, og få en helt annen betydning. Det er viktig å få barna til å forstå at de aldri skal avtale fysiske møter med noen på nettet uten at foreldrene er informert og med på møtene. Det samme gjelder for "møter" som skjer på nettet. Gi beskjed om at det ikke er greit for barnet å bli med nettbekjentskaper over på andre nettjenester.

Lær barna å si ifra
Barna må vite de kan og må snakke med sine foresatte hvis de føler seg utrygge eller bekymret på grunn av noe som har skjedd på nett. Unge som har henvendt seg til politiet, forteller at de ikke har sagt fra til noen om ubehagelige opplevelser på internett, fordi de ikke tror de voksne vil skjønne situasjonen og vil nekte dem å bruke internett. Det er viktig at det på forhånd snakkes om hvordan vanskelige situasjoner kan oppstå, og om hvordan disse skal håndteres hvis de skulle oppstå.

Vit hvor barna er
Du må vite hvor barna er: Hvilke nettjenester bruker dine barn til å kommunisere med andre barn? Sett klare grenser for hvilke nettjenester dine barn får bruke. Du må vite hvem nettvennene er: Snakk med barna om hvem de har kontakt med på nettet. Få barnet til å forstå at selv om de har blitt kjent med noen online, betyr det ikke at de vet hvem det er.

Tips politiet
Ofte får seksualforbrytere på nett holde på lenge, selv om mange har opplevd deres fremstøt. Tips på tips.kripos.no, selv om det ikke virker så alvorlig. Politiets nettpatrulje på Facebook kan også tipses. På bakgrunn av opplysninger kan politiet danne seg et bilde av dem som utgjør en trussel mot barn, og iverksette tiltak både på og utenfor internett.