Barneombudet: Barnehagebarn bør lære hva som er greit og ikke greit å gjøre med kroppen

Yngre og yngre barn er på sosiale medier, og de innser ikke konsekvensen av hva de gjør, mener Barneombudet.

En som trykker på telefonen sin.

Barneombudet mener det er behov for betydelig innsats på området overgrep mot barn på internett. Camilla Kayed sier det er utrolig viktig å få dette på den politiske dagsordenen.

Foto: Philip Hofgaard / NRK/illustrasjonsbilde

– Vi er veldig gode til å snakke med barna om hvordan de skal sikre seg i trafikken og lignende. Det burde være like naturlig å også snakke om hvordan de skal sikre seg på nettet. Det er helt nødvendig, sier fagsjef Camilla Kayed i Barneombudet.

Hun mener det er viktig at barn tidlig lærer om egen kropp, særlig nå som stadig yngre barn tar i bruk sosiale medier i hverdagen.

– Vi må rette fokus mot arbeidet som skal gjøres forebyggende i skolen og barnehagen. Barn i barnehagealder bør egentlig få lære allerede da at det er gode og dårlige måter å tilnærme seg kroppen deres på, sier Kayed.

Fungerende barneombud, Camilla Kayed

Camilla Kayed i Barneombudet sier vold og overgrep står høyt oppe på deres agenda. Hun frykter det bare er toppen av isfjellet som kommer fram i lyset av overgrep mot barn på internett.

Foto: Kjersti Kanestrøm Lie / NRK

Overgrep på nett like alvorlig

I Tromsø og flere andre steder i landet jobber politiet nå med å avdekke overgrep mot barn på internett.

I Tromsø er 60 barn avhørt i forbindelse med at en mann i 20-årene er siktet for seksuelle overgrep. Han har vært varetektsfengslet siden i mars.

I straffeloven sidestilles overgrep mot mindreårige på internett med voldtekt. Både Barneombudet og politiet er svært bekymret over utviklingen av denne type lovbrudd.

Barn blir skamfulle

Kayed påpeker at barn har rett til privatliv. Men foreldre har også forpliktelse til å beskytte barna mot skadelige ting. Derfor er det helt legitimt å sjekke barnets nettlogg, mener hun.

– Det viktige for oss er at foreldre snakker med barna om dette, informerer dem og er en trygg støtteperson. Barn blir ofte skamfulle og usikre over det de opplever, og hvis de ikke kan snakke med foreldre om det er de like langt, sier hun.

Også barnehager og skoler har en rolle i å bevisstgjøre barna, mener barneombudet.

– Slik kan barn bli helt trygge på hvor grensen går for hva andre kan gjøre med dem, både andre voksne og andre barn. Og de kan lære å bli sikre og trygge på at de kan si ifra til en voksen, sier Kayed.