– Vi har fokusert på barnas beste

Det norsk-rumenske foreldreparet i Naustdal som ble fratatt sine fem barn av barnevernet, får nå barna tilbake. Rådmannen sier kommunen hele tiden har hatt et faglig fokus.

Rådmann i Naustdal Øyvind Bang-Olsen under debatten

RÅDMANN: Øyvind Bang-Olsen

Foto: NRK

Barneverntjenesten i Naustdal kommune og de private partene har inngått avtale om tilbakeføring av barna til foreldrene og en avtale om samarbeid om hjelpetiltak for foreldrene og barna, opplyser advokatfirmaet Stiegler i en pressemelding i dag.

Avtalen innebærer at Naustdal kommune og foreldrene nå går inn i en ny fase hvor en forsøker å lage en stabil og trygg situasjon for familien.

– Hvorfor får foreldrene barna tilbake?

– Det er alltid kommunen sitt ansvar å ta hensyn til barnas beste. I denne saken har vi sett at et samarbeidstiltak er det beste, forteller Øyvind Bang–Olsen, rådmann i Naustdal kommune.

Han bekrefter at saken har vært vanskelig for alle parter. Men vil ikke ta selvkritikk på måten saken er håndtert på. Og mener det var rett å ta barna fra foreldrene tidligere.

– Akuttplasseringen har blitt bekreftet av to rettsinstanser. Foreldrenes rettsvern har blitt ivaretatt og kommunen har også presentert dette i de to rettsinstansene.

Vanskelig sak

Bang Olsen kan ikke si noe om hvordan de har kommet frem til løsningen om at barna nå skal komme tilbake. Han peker på at detter er underlagt taushetsplikt.

– Men det er jo et positivt spor at vi har kommet frem til en løsning, sier han.

– Hva skulle til for å få til denne løsningen?

– Det er vanskelig å gå inn på detaljene. Kommunens ansvar å ta hensyn til barnas beste.

– Hvordan har saken vært for kommunen?

– Den har jo vært mye i media, en vi har hatt et faglik fokus. Det har vært det viktigste for oss å sikre barnas interesse, sier rådmannen.