– Uforståelig hvis man går for tunnel nå

Reisetiden blir kortere over Bryggen enn med Bybanen i tunnel. – Bryggen er nå det eneste rasjonelle valget, mener Venstre. – Man vrir informasjonen, sier Ap.

Bybanen Bryggen med kjøreledning

RASKERE: Bybanen over Bryggen vil gå raskere enn i tunnel gjennom sentrum, viser ny rapport.

Foto: Bergen kommune

Julie Andersland byline

VIL HA SNUOPERASJON: Julie Andersland i Venstre kaller det uforståelig om det ikke blir bybane over Bryggen.

En fersk rapport fra fagetaten i Bergen kommune viser at reisetiden ikke blir lenger for Bybanen over Bryggen enn i tunnel gjennom sentrum. Fra Åsane til Torgalmenningen vil det faktisk gå raskere; 18:18 minutter over Bryggen, og 18:46 minutter i tunnel.

Tallene gjenspeiler ikke den reelle kjøretiden for banen, som blir kortere i tunnel, men beregner reisetiden for passasjerene, inkludert tiden man vil bruke på å komme seg til og fra stoppene under bakken kontra i dagen.

I fjor høst bestemte både Høyre og Arbeiderpartiet seg for at de ville stemme for tunnel når saken skal behandles i bystyret. Dagens rapport bør føre til at de to partiene tar seg en ny runde, mener Bryggen-forkjemperne i Venstre.

– Arbeiderpartiet har jo nærmest beskyldt fagetaten for juks med denne rapporten i dag, så det er nok bedre håp for å klare å snu Høyre. Jeg oppfordrer Høyre til å ta en ny runde, og håper og tror de tar til fornuften, sier Julie Andersland, gruppeleder for Venstre i bystyret.

– Vrir informasjonen

Harald Schjelderup

– VRIR INFORMASJON: Harald Schjelderup (Ap) mener dagens rapport er gammelt nytt.

Foto: NRK

Ap-gruppeleder Harald Schjelderup går langt i å kalle dagens rapport propaganda for Bryggen-løsningen.

– Det er et klart flertall blant de folkevalgte og bergenserne for at Bybanen ikke skal gå over Bryggen på en støpt forhøyning. Vi registerer at det vi kaller «Bryggenalliansen», altså sterke krefter i fylkeskommunen, fagetaten i Bergen kommune og byrådet, fortsetter å kjøre på og vri informasjonen til fordel for sin favoritt, sier Schjelderup.

Han mener tallene som presenteres i den ferske rapportene fra fagetaten er gammelt nytt.

– Kreftene burde nå vært satt inn på å gjøre tunnelalternativene enda bedre, men så opplever vi altstå å få det samme tallmaterialet presentert på nye måter, sier Ap-toppen.

– Reisetid har vært viktigst

Andersland i Venstre mener på sin side altså at tallene bør få tunneltilhengerne til å tenke seg om en gang til.

Jeg oppfordrer Høyre til å ta en ny runde, og håper og tror de tar til fornuften.

Julie Andersland (V)

– Jeg vil i hvert fall sterkt anmode dem om å vurdere saken på nytt. Dette viser at det er veldig liten forskjell på reell reisetid. Og det med reisetid har jo vært hovedargumentet til Høyre, sier Andersland.

– Man har jo også argumentert med hensynet til kulturarven på Bryggen?

– Ja, men der har jo byantikvaren og fagetaten sagt at Bybanen over Bryggen er den beste måten å bevare den på, slik at en slipper risikoen med graving under bakken. Riksantikvaren vil sikkert ikke ha noen av delene, men han la jo ikke inn innsigelse mot Bryggen-løsningen, påpeker Venstre-toppen.

Frykter utsettelser

Når tunnel i tillegg trolig vil koste minst én milliard kroner mer enn dagløsningen, mener hun det samlet sett vil være overraskende dersom Høyre går inn for tunnel når saken skal avgjøres.

Man fortsetter å kjøre på og vri informasjonen til fordel for sin favoritt.

Harald Schjelderup (Ap)

– Jeg vil karakterisere det som uforståelig. Bybanen over Bryggen er nå det eneste rasjonelle valget, mener Andersland, og legger vekt på at regjeringen har signalisert at det kan bli vanskeligere å få pengestøtte til den dyreste løsningen.

– Vet jo at det er vanskelig nok å finne penger. Det som gjør meg bekymret er at det skal oppstå uante kostnader, eller at man ved graving finner masse kulturminner, som gjør at Bybanen blir forsinket. Det vil være fryktelig trist, ikke minst for de 40.000 innbyggerne i Åsane som sårt trenger positiv byutvikling og et forutsigbart kollektivsystem, sier Andersland.

– Høyre har ikke låst seg

Harald Victor Hove, byråd for skole i Bergen

IKKE LÅST: – Vi har ikke låst oss, sier Harald Hove, leder i Bergen Høyre.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

Leder i Bergen Høyre, Harald Victor Hove, mener Andersland tar feil når hun sier at reisetiden har vært det viktigste for dem.

– Det er ikke slik jeg har oppfattet bystyregruppen vår. Der er man mer bekymret for hva det vil gjøre med Bryggen, og mulighetene for å få den bilfri, sier Hove.

Han åpner likevel for at dagens rapport kan påvirke det endelige valget til Høyre.

– Vi har hatt en runde med vår bystyregruppe, der vi ba om en retning. Det var ikke noe saksframlegg, og bystyregruppen har sagt det var en foreløpig anbefaling basert på den dokumentasjonen som forelå da. Jeg oppfatter ikke at Høyre har låst seg, sier Hove.

Han lover at Andersland uansett skal få viljen sin ved at Høyre tar en runde til om saken. Men om dagens rapport får dem til å snu fra vedtaket i fjor høst, virker heller usikkert.

Man fortsetter å kjøre på og vri informasjonen til fordel for sin favoritt.

Harald Schjelderup (Ap)

– Runden skal vi ta uansett. Gruppen var veldig tydelig på det tidspunktet, men vi var samtidig klar over at det da ikke var noen sak som var til behandling. Jeg opplever at gruppen vil ha en pragmatisk løsning, og all ny informasjon vil jo påvirke. Men det kan jo være andre hensyn som veier tyngre enn reisetid for noen, og det må Andersland også ha respekt for, sier Hove.