– Dette skjærer i en politileders hjerte

Det er et symptom på pengemangel i politiet hvis bergenspolitiet har unnlatt å etterforske narkotikasaker, mener lederen i Norges Politilederlag. Ifølge jussprofessorer kan praksisen være i strid med loven.

Geir Krogh, leder i Norges Politilederlag

HJERTESKJÆRENDE: Forbundsleder Geir Krogh i Norges Politilederlag sier det skjærer i hjertet når politiledere må nedprioritere slik de har gjort i Vest politidistrikt.

Foto: Lene Bovim

– Alle politisjefer over hele landet er nødt til å gjøre prioriteringer som ligner det man har gjort i Vest politidistrikt, sier forbundsleder Geir Krogh i Norges Politilederlag til NRK.

Likevel legger han til at det er en vanskelig situasjon.

– Det skjærer i enhver politileders hjerte hvis man må la være å fange forbrytere eller forebygge kriminalitet. Det er vanskelig å prioritere ned et saksområde det forventes full innsats på.

VG fortalte lørdag at en erfaren tjenestemann i Vest politidistrikt i april sendte et 52 siders varslingsbrev til sin politimester Kaare Songstad.

Nygårdsparken

NEDPRIORITERT: Samtidig som Nygårdsparken ble stengt av for salg og bruk av narkotika, forteller varsleren at politiledelsen ga stående ordre om ikke å pågripe eller etterforske grov narkotikakriminalitet i Bergen.

Foto: NRK

Der beskriver han hvordan spanerne i Seksjon for bekjempelse av organisert kriminalitet i flere år på grunn av ressursmangel har hatt stående ordre om ikke å gripe inn mot grove narkotikalovbrudd.

– Symptomatisk

– Å nedprioritere et så alvorlig felt som narkotikakriminalitet er aldri ønskelig, sier Krogh.

Ifølge varsleren har utenlandske narkotikanettverk fått operere omtrent fritt i bergensregionen. Særlig gjelder dette i perioden mellom 2013 og 2015. Krogh mener dette et symptom på ressursutfordringer i politiet.

– Du kan ikke sette et direkte likhetstegn, men det er åpenbart at Vest politidistrikt har hatt store ressursutfordringer hvis de har måttet nedprioritere på denne måten.

– Det bryter loven

Jussprofessor Jan Petter Rui ved Universitetet i Bergen mener bergenspolitiets praksis strider mot loven, dersom det som står i varselet er korrekt.

Alf Petter Høgberg

ULOVLIG: Jussprofessor Alf Petter Høgberg sier politiet bryter loven hvis de ser bort fra kriminalitet med streng strafferamme.

Foto: PRIVAT

– Det klare utgangspunktet er at påtalemyndigheten har en plikt til å forfølge straffbare forhold, sier Rui til VG, og får støtte av professor Alf Petter Høgberg ved juridisk fakultet i Oslo.

Å se bort fra kriminalitet med streng strafferamme bryter loven, sier han.

Lang behandlingstid

– Dette er krise og direkte pinlig, sier leder i Politiets Fellesforbund Sigve Bolstad til Aftenposten.

Han forstår at tøffe prioriteringer er en realitet i de forskjellige politidistriktene, men mener nedprioritering av narkotikasaker uansett er feil.

– Grov narkotikakriminalitet er et prioritert område og skal bekjempes.

Leder for Politiets Fellesforbund i Hordaland, Kjetil Rekdal.

FOR TREGT: Lederen i Politiets Fellesforbund Vest, Kjetil Rekdal, kritiserer at det er gått sju måneder uten at varselet er behandlet.

Lederen i Politiets Fellesforbund Vest, Kjetil Rekdal, sier at det har tatt for lang tid å behandle varselet.

Må ta varsling alvorlig

Justiskomitémedlem Hårek Elvenes (H) sier til VG at han reagerer sterkt på de nye avsløringene.

– Hele saken virker uvirkelig, med klare likhetstrekk med Monika-saken. Varsling blir ikke tatt på alvor, og det må man til bunns i. Saken må granskes av uavhengige. Det må røskes opp i ukulturen i Vest politidistrikt.

Justisminister Anders Anundsen (Frp) har vært klar over varselsaken i lengre tid, men vil ikke kommentere saken før den er ferdig behandlet av Riksadvokaten og Politidirektoratet.