Hopp til innhold

10 års forvaring for eks-politimann

Den tidligere politimannen Johan Martin Vie er dømt til 10 års forvaring for menneskehandel og seksuelle overgrep mot flere mindreårige gutter.

Dommen på 10 års forvaring har en minstetid på seks år. Han ble også dømt til å betale en erstatning på 770.000 kroner til ni av ofrene.

Juryen i Gulating lagmannsrett tok for en uke siden stilling til skyldspørsmålet. De besvarte 44 spørsmål, og svarte ja på samtlige av dem.

Vie tok betenkningstid på om han vil anke straffeutmålingen.

– Feil med forvaring

– Vi var forberedt på at det kunne bli slik, men vi vil ta en grundig gjennomgang av dette. Min klient er uenig i flere av de tingene som kommer frem i denne dommen, sier Vies forsvarer Erik Johan Mjell til NRK.no.

Han mener det er feil å bruke forvaring i en sak som dette.

– Forvarings vilkårene er veldig strenge og skal fortrinnsvis brukes mot personer som har gjort gjentatte handlinger. Vi skal se mer nøye på begrunnelsen for vi opplever at det ikke er riktig å bruke det her, sier han.

Erik Johan Mjell

Mannens forsvarer Erik Johan Mjell sier de skal bruke de neste 14 dagene til å se nærmere på dommen.

Foto: Inger Åse Skage / NRK

Samme som tingretten

Johan Martin Vie ble også i tingretten dømt til 10 års forvaring, han ble da dømt til å betale 600.000 kroner i erstatning.

Han anket dommen over både skyldspørsmålet og straffeutmålingen.

Tiltalen mot mannen omfatter overgrep mot åtte gutter i Romania, tre i Brasil og sju i Norge. Guttene var i alderen fra ti til 17 år.

I tillegg til å ha begått overgrep, er han også dømt for å ha tatt bilder av guttene og spredt dem på internett. Han er dessuten dømt for menneskehandel fordi han har gitt informasjon til menn i andre land om hvordan de skulle oppnå seksuell kontakt med gutter.

Arild Oma

– Vi mener det er riktig med forvaring i denne saken, sier aktor Arild Oma.

Foto: Inger Åse Skage / NRK

– Riktig med forvaring

Aktor Arild Oma sa etter at straffeutmålingen var klar torsdag, at han var fornøyd med utfallet.

– Vi mener det er riktig med forvaring i denne saken. Dette er en dom i samsvar med påstanden, og det var grundig og gode premisser for dommen, sier han.

Hvorfor mener du at det bær være forvaring?

– Retten begrunner det med hensynet til samfunnsvernet, en tidsbegrenset straff er ikke tilstrekkelig for å hindre at han begår lignende handlinger på nytt, sier Oma.

Den tidligere politimannen ble pågrepet på et hotell i Bergen i 2006 etter at en den gang 15 år gammel gutt meldte fra.

Saken sees på som en av norgeshistoriens groveste overgrepssaker.

LES ALT OM: OVERGREPSSAK MOT EKS-POLITIMANN

Aksjonerte i Romania

Både FBI og rumensk politi var med på å rulle opp saken. Blant annet hadde politiet en storaksjon i byen Constanta. Guttene som var identifisert på bilder beslaglagt hos den tiltalte nordmannen, ble oppsøkt av politiet denne morgenen og innbrakt sammen med verger for å avgi forklaring.

Ved hjelp av den nasjonale folkeregister-databasen hvor alle over 14 år er registrert med bilde, navn og fødselsdato fant en frem til guttene som Vie hadde tatt bilder av, alene eller sammen med seg selv.

Norsk politi var tilstede under denne storaksjonen i Romania.

Da saken gikk i tingretten var flere av guttene som skal ha blitt utsatt for overgrep vitner. Retten fikk mange sterke historier om det guttene hadde opplevd.