Hopp til innhold

Forsvareren reagerer på Vie-dom

Forsvarer Erik Johan Mjell mener at Bergen tingrett har gjort en feilvurdering ved å dømme den tidligere politimannen Johan Martin til ti års forvaring for seksuelle overgrep mot barn.

Vi var jo kjent med aktors påstand om forvaring. Men vi er ikke enige i at vilkårene for en forvaringsdom er til sted, sier Mjell til NRK Hordaland.

Alvorlig for klienten

Mjell og hans klient har ennå ikke tatt stilling til om de vil anke dommen, misnøyen med forvaringen til tross. Forsvareren omtaler dommen som omfattende.

– Den er selvsagt også alvorlig for min klient. Men nå må vi gå gjennom dommen og vurdere alle sider av den, også om den skal ankes, sier Mjell.

I tillegg til forvaring i ti år med en minstetid på seks år, er den tidligere politimannen Vie dømt til å betale erstatning til 11 av ofrene, på tilsammen 575.000 kroner.

Alvorlig og stort omfang

– Jeg registrerer med tilfredshet at dommen er i samsvar med den påstanden jeg la ned. Etter min mening har denne saken et omfang og en alvorlighetsgrad som gjør det riktig og viktig med streng straffereaksjon, sier Oma.

Selv om han ikke har fullstendig oversikt over alle tilsvarende saker, men Oma at dommen i Vie-saken er blant de strengere for denne typen overgrep.

Soning med oppfølging

Forvaringsdommen medfører at forvaringstiden på ti år kan forlenges dersom man finner at dette er nødvendig for å beskytte samfunnet, blant annet med henblikk på gjentakelsesfare.

– Soningen i slike tilfeller minner ofte om ordinær fengselsstraff. Mange soner på Ila, der de får spesiell oppfølging, sier Oma.

Mente bevisene var gode

Aktor sa under rettsaken at han mente de kunne bevise at han har kjøpt sex av unge gutter. Dette fordi alle guttene har forklart det samme, uavhengig av hverandre.

Bildebevis viser at den tiltalte eks-politimannen har hatt seksuell omgang, sidestilt med samleie, med tre gutter under 14 år.

– Tiltalte har hevdet at disse seksuelle handlingene var simulerte, men det er lite troverdig, sa Oma i sin prosedyre 7. desember i fjor.

Vies advokat Erik Johan Mjell sa i sin sluttprosedyre at overgrepene tiltalen omfatter ikke er alvorlig nok til å idømme Vie forvaring.

Torsdag fikk han altså en dom som er i tråd med aktors påstand. Forvaring kan føre til fengsel livet ut fordi den opprinnelige dommen kan bli forlenget et uavgrenset antall ganger.

Gutter vitnet

I retten vitnet flere gutter mot Vie. en rumensk gutt som var 10 år da overgrepene skal ha skjedd fortalte i videoavhør at han og broren ville rømme fra stedet, men at døren var låst.

Johan Martin Vies nærmeste tegnet i retten et bilde av den tidligere politimannen som står i skarp kontrast til aktors påstand om at han er en notorisk overgriper.

De omtalte han som en snill, grei og hjelpsom person.