Hopp til innhold

Fant 2705 nye overgrepsbilder kort tid etter løslatelsen

GJØVIK (NRK): Politiet fant bilder av torturerte, døde og lemlestede barn på den tidligere politimannens PC. Nå skal det avgjøres om forvaringsdommen skal forlenges.

Statsadvokat Benedicte Hordnes og Henrik Ringen, spesialetterforsker, Innlandet politidistrikt

AKTOR: – Statsadvokat Benedicte Hordnes mener samfunnet må vernes mot mannen, og ber om forlenget forvaring.

Foto: Jorun Vang / NRK

I rettssal 140 i Gjøvik tingrett i dag, erklærte mannen seg ikke skyldig.

10 års forvaring

Mannen i 50-åra, som bor i Vestoppland, ble i 2010 dømt til 10 års forvaring for gjentatte overgrep mot unge gutter i ulike land. Han tilhørte et nettverk av overgripere i USA, England, Romania og Brasil.

Han ble løslatt på prøve i september i 2016 med klare vilkår om at all nettbruk og utstyr måtte oppgis til kriminalomsorgen med navn og passord. En måned etter løslatelsen fikk Kripos melding fra kolleger i USA, om at to overgrepsbilder var blitt lastet ned på en PC som skulle høre til den tidligere politimannen.

Kriminalomsorgen mente dette var så alvorlige brudd på vilkårene at han burde dømmes til ny forvaring.

Da politiet fant PCen, var det lastet ned 2705 overgrepsbilder og 32 videoer. Blant bildene fant politiet også bilder av torturerte, døde og lemlestede barn.

– Gode bevis

Forsvarer Ann Turid Bugge

FORSVARER: Ann Turid Bugge forsvarer mannen som har erkjent straffskyld for at han har brutt vilkårene under prøveløslatelsen.

Foto: Jorun Vang / NRK

Den tiltalte framstår rolig og fattet i retten.

Mannens forsvarer, Ann Turid Bugge ville før saken startet, ikke si noe om mannen ville godta videre forvaring.

Ved tidligere dommer har han sagt at han ikke oppfatter seg som pedofil, og at han mener det ikke foreligger fare for gjentakelse.

Aktor listet opp i sitt innledningsforedrag, en lang rekke grove overgrep fra tidligere dommer. Overgrepene var dokumentert gjennom bilder og videoer. Statsadvokat Benedicte Hordnes beskrev et bildematerialet som tydelig viste tiltalte som begikk overgrep mot gutter ned i 10 års alder.

Etterforskerne mente det var sjeldent å finne så gode bevis i en overgrepssak.

Nye bevis

Saken mot den tidligere politimannen som opprinnelig jobbet i en kommune i Hordaland, skulle vært oppe i Gjøvik tingrett i desember, men ble flyttet til 13. februar etter at de nye bevisene i saken dukket opp. Det er satt av tre dager til saken.

Få dager etter at han ble løslatt etter å ha sittet minstetiden av forvaringsdommen på ti år lastet den tidligere politimannen på nytt opp overgrepsbilder på nettet. Med dette brøt han de strenge vilkårene for å bli løslatt etter å ha sittet seks år på forvaring.

– Dette viser veldig tydelig hvilken legning han har. Han greier ikke å la være. Han har vist at han er farlig for samfunnet, sier statsadvokat Benedicte Hordnes.

Aktor ønsker fem nye år

Statsadvokat Benedikte Hordnes

RISIKO: Aktor mener det er stor fare for gjentakelse, og ber om at samfunnet beskyttes mot mannen fra vestoppland.

Foto: Jorun Vang / NRK

Nå vil statsadvokaten at mannen i 50-årene sitter fem nye år i forvaring før en ny løslatelse kan vurderes.

– Nå er saken mye mer alvorlig og mye sikrere. Bare det at han hadde en PC og hadde lastet opp bilder var brudd på vilkåret for løslatelse, sier statsadvokat Benedicte Hordnes til NTB.

I tillegg til tiltalepunktet om overgrepsbilder, er eks-politimannen tiltalt for å ha oppbevart våpen ulovlig. Han er tiltalt på disse punktene:

  • Straffelovens paragraf 311: For å ha produsert fremstilling av seksuelle overgrep mot barn, og anskaffelse av lignende materiale
  • Våpenlovens paragraf 33: For å ha overtrådt våpenlovens bestemmelse om at skytevåpen eller ammunisjon skal oppbevares forsvarlig nedlåst.
  • Våpenlovens paragraf

Flere saker fra Innlandet