Hopp til innhold

- Ubåtheving er for dårlig utredet

- Muligheten for å heve ubåt-vraket ved Fedje er ikke godt nok utredet, mener både Høyre og FrP på Stortinget.

u-864
Foto: Trond Sande, Geoconsult

Selv om opposisjonen er misfornøyd, kommer saken trolig ikke opp i Stortinget.

Regjeringspartiene står nemlig samlet bak kystministeren, som i går avgjorde at ubåtvraket med store mengder kvikksølv skal dekkes til.

- For risikabelt å heve

I tre år har Kystverket undersøkt det tyske ubåtvraket som gikk ned utenfor Fedje under 2. verdenskrig.

En rekke norske og utenlandske eksperter har blitt spurt om hva de mener bør gjøres med vraket.

I går ble det klart at fiskeri- og kystminister Dag Terje Andersen går inn for å  dekke til ubåten, som har en stor last med kvikksølv ombord.

Statsråden mener faren for å forverre forurensingen er betydelig stor ved heving.

Både Senterpartiet og SV mener begrunnelsen for å dekke til ubåten er god nok, og at det er for risikabelt å heve vraket fra havbunnen.

Hallgeir Langeland (SV) sier han aksepterer risikovurderingen som viser at det er tryggere å isolere vraket der det er.

- Ikke fornøyd

Selv om Kystverket har brukt mye tid og ressurser på saken, er verken Høyre eller Fremskrittspartiet sine stortingsrepresentanter fornøyd med arbeidet.

- Det mangler en analyse av konsekvenser ved ulike hevingsmetoder, sier Øyvind Halleraker (H) fra Sunnhordland.

Gjermund Hagesæther (FrP) fra Nordhordland mener man ikke har fått gode argument som tilsier at det er fornuftig å la vraket ligge på havbunnen.

- Løgn og fanteskap

Leder i Miljøvernforbundet, Kurt Oddekalv, slakter avgjørelsen om ikke å heve ubåten. 

De ler av oss i hele verden, når regjeringen kommer med sånne tøvete løsninger som dette.

Kurt Oddekalv

Oddekalv mener ekspertene departementet har brukt i utredningen ikke er troverdige, og at konklusjonen deres er feil.

- Det er bare løgn og fanteskap, for du kan få konsulentselskap til å skrive hva du vil, hvis du bare legger litt press på dem.

Han viser til at fire ubåtvrak har blitt hevet uten problemer i utlandet.

- En ubåt er noe av det sterkeste som er bygget. Det er uverdig at verdens rikeste nasjon lar den ligge.

Ikke opp i Stortinget

Fremskrittspartiet setter nå sin lit til at saken kommer til behandling i Stortinget, men dette kommer trolig ikke til å skje, selv om opposisjonen er misfornøyd.