- Kraftlinjer er bra for miljøet

– Dermed er det bare å venne seg til dem, sier Einar Håndlykken i Zero.

einar håndlykken

Leder i ZERO, Einar Håndlykken mener det må luftspenn til for å få kraft ut til folk.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / Scanpix

Motstanderne har så absolutt latt høre fra seg både før og etter at olje- og energiminister Terje Riis Johansen bestemte seg for at Statnett skal bygge kraftlinje gjennom Hardanger. Men høyspentledinger som går i lufta, er som regel det mest miljøvennlige en får til mener miljøforkjemperne.

Trenger luftspenn

– Vi trenger mer fornybar energi i Norge for å erstatte fossil energi som gir klimaødeleggelser. Og for å få denne kraften frem til forbrukeren så må det kraftlinjer til, sier leder i miljøorganisasjonen Zero. Einar Håndlykken.

Dette betyr likevel at de ikke nødvendigvis går inn for alle kraftlinjer.

– Vi har ikke tatt standpunkt til kraftlinjene i Hardanger, men på et generelt grunnlag mener jeg vi bør bygge flere kraftlinjer i Norge. Da må noen av disse gå i lufta, det er helt klart, sier han.

Han mener det beste er at det ikke bare bygges kraftlinjer i lufta, men at det er en kombinasjon mellom jord, sjø og luft.

– Det vi er opptatt av er at det ikke er noe automatikk i at det å putte en linje i sjøen eller jorda er noe bedre for naturmangfoldet. Det er det viktigste hensynet en må avveie i forhold til de positive klimagevinstene med fornybar energi, sier Håndlykken.

Flere ting gir skade

– Nå er det jo sånn at når en graver ned en ledning i jorda så må en grave en stor grøft som det legges en vei på. Dét er jo ikke nødvendigvis uproblematisk for det biologiske naturmangfoldet og for truede arter, sier han.

Han mener at estetiske og visuelle hensyn ikke bør tillegges for stor vekt i slike saker.

– Vi snakker om så store saker som klimaproblemet og den trusselen det er for livet og menneskene på jorda, sier han.