Bygger kraftlinje i Hardanger

Regjeringen går inn for å bygge den kontroversielle kraftlinjen gjennom Hardanger. Beslutningen kan ikke ankes.

Terje Riis-Johansen

Regjeringen og olje- og energiminister Terje Riis-Johansen sier ja til bygging av kraftlinje i Hardanger.

Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

Statnett har sagt at dagen i dag var siste frist for å vedta utbygging dersom arbeidet skal kunne påbegynnes i år, og vedtaket ble gjort i statsråd i dag.

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) legger frem beslutningen nå.

Se pressekonferansen direkte her

Kalles «monstermaster»

Kraftlinjen vil gå gjennom naturområder som er mye brukt mellom Sima og Samnanger i Hardanger.

Nesten hele den 90 kilometer lange strekningen går gjennom viktige friluftsområder og flere områder har til nå vært uberørte naturområder uten tekniske inngrep.

Høyspentlinjen skal gå gjennom fem kommuner, og de høyeste mastene blir 45 meter høye. De har derfor fått betegnelsen «monstermaster» på folkemunne.

Kraftlinjen vil være synlig fra viktige natur- og friluftsområder, og det vil bli en bred korridor der mastene settes opp.

Kommunene i området får 100 millioner kroner i kompensasjon.

Forkastet alternative ruter

I vår ble det kjent at Statnett har vurdert og forkastet to alternative ruter som ville gitt mindre naturinngrep enn den traseen selskapet ønsker å bygge ut.

«Konklusjonen har blitt at det beste alternativet er en ny 420kV-ledning fra Sima kraftstasjon i Eidfjord til Samnanger transformatorstasjon i Samnanger», skriver Statnett på sine nettsider.

Statnett legger til at «ledningen vil gi høy overføringskapasitet og trygge forsyningssikkerheten. Den vil også kunne ta høyde for fremtidige forbruksendringer og gi rom for vedlikehold og ombygging av eksisterende ledninger».

Sima-Samnanger

Her skal kraftlinjen gå.

Foto: Kartutsnitt fra Statnett

SV ville se på flere muligheter

SV har forsøkt å få til en uavhengig vurdering av alternativene, og har ønsket mer tid til å utrede mulighetene for å bygge en sjø- eller jordkabel som alternativ til tradisjonelle kraftlinjer.

Dermed ser det ut til at SV har gått på enda et miljønederlag i den rødgrønne regjeringen, som likevel danner samlet front utad.

– Det er en samlet regjering som står bak beslutningen som Olje- og energidepartementet har tatt, sier statssekretær Guri Størvold (Sp) til BT.no.

Ifølge Størvold er alle alternativer grundig vurdert, og konklusjonen til regjeringen skal være at det ikke finnes alternativer til luftlinjen.

NRK følger saken