Hopp til innhold

Wenche (63): – Fikk angst av møtet med Nav

TØNSBERG (NRK): Hos Nav i Tønsberg opplevde Wenche Crogh å få avslag på arbeidsavklaringspenger og uføretrygd før hun i det hele tatt har sendt søknaden.

Wenche Crogh kjemper en hard kamp mot NAV

KJEMPER EN KAMP: Wenche Crogh kjemper en hard kamp mot Nav. Nav anbefaler at hun får uføretrygd.

Foto: Petter Melsom / nrk

Wenche Crogh (63) var assistent på en skole, man kan ikke fortsette i jobben. Årsakene er mange. Nakkeskade og migrene med hyppige anfall. I tillegg til psykiske problemer.

Hun har søkt om arbeidsavklaringspenger, men fått avslag. Det til tross for at arbeidsgiver, lege, fysioterapeut og Fønix, som skal få folk tilbake i jobb, har konkludert med at hun ikke er i stand til å arbeide.

Hadde bestemt seg for å avslå

Da begynte en seig kamp for Crogh hos Nav i Tønsberg. Et kontor der hun mener saksbehandlerne viser en krenkende oppførsel og er arrogante.

Wenche søkte først om arbeidsavklaringspenger. Hun forberedte seg til møte med saksbehandleren hos Nav, men vedkommende var ikke interessert i å lese papirene.

– Saksbehandleren avslo søknaden over disk. Hun hadde åpenbart bestemt seg for å avslå saken på forhånd, mener Crogh.

Wenche Crogh

Wenche Crogh har fått bekreftelse fra en rekke instanser om at hun ikke kan gå tilbake i jobb.

Foto: Petter Melsom / NRK

Det samme skjedde noen måneder seinere. I samtale med en annen saksbehandler hos Nav, får hun beskjed om at hun godt kan søke om uføretrygd, men får muntlig beskjed om at hun vil få avslag. Det skjedde den 16. februar i år.

– Jeg stiller spørsmålet om dette er en vanlig framgangsmåte hos Nav i Tønsberg. At de avslår søknadene før de er skrevet, spør Crogh.

Har aldri vært i dialog med Nav

NRK har sett all dokumentasjon i saken. Og Crogh hadde også med sin mann som vitne. Han bekrefter hendelsen.

I referatet fra Nav står det faktisk to ganger at hun etter all sannsynlighet vil få avslag.

Noe av det mest alvorlige i saken er likevel at lederen for Nav i Tønsberg, Per Henning Johannesen skriver i et brev den 7. mai i år at det har vært dialog med legen til Wenche i etterkant av avslaget om arbeidsavklaringspenger. Og at han viste forståelse for avslaget.

I et brev den 29. mai skriver fastlegen til Crogh at han aldri har vært i dialog med Nav i etterkant av avslaget, og at han har ingen forståelse for avslaget.

– Det er leit

NAV-leder Per Henning Johannesen, svarer i dag at han er blitt informert av andre i Nav at det var dialog med legen.

Per Henning Johannesen, NAV-leder Tønsberg

Per Henning Johannesen, Nav-leder Tønsberg, svarer NRK på kritikken fra Crogh.

Foto: petter melsom / nrk

– Jeg kan bare si at legen og Nav har forskjellige oppfatninger, sier han.

Han sier også at det ikke er vanlig praksis at Nav Tønsberg avslår søknader over disk. Men at dette er råd og veiledning fra Nav. På spørsmål om hvorfor Crogh er blitt mottatt på en arrogant og krenkende måte svarer han at det er leit.

– Det henger sammen med de forventninger hun hadde. Hun var mest opptatt av å få full uføretrygd. Vår oppgave er å tilrettelegge for videre arbeid, sier Henning Johannesen.

NAV i Tøsnberg

NAV i Tønsberg har avslått alle søknader fra Wenche

Foto: petter melsom / nrk

Wenche Crogh har nå tatt kontakt med advokat for at han skal jobbe videre for henne i forhold til Nav.

– Jeg får angst av Nav. Jeg er redd for å bli krenket ytterligere, forteller Crogh.