Hopp til innhold

– Bedre at vi jobber litt enn at vi fortsetter å være helt sykmeldte

Andelen graderte sykmeldinger øker, men folk kommer ikke raskere tilbake i full jobb, viser en ny Nav-rapport. – Det viktigste må være at vi som blir alvorlig syke kan jobbe noe, og ikke nødvendigvis fulltid, sier Lise Fotland Aaseng.

Lise Aaseng

BEDRE Å JOBBE LITT: Lise Fotland Aaseng mener at IA-avtalen og systemet med gradert sykmelding fungerer, fordi det gir mulighet til å trappe opp arbeidet etter sykdom uten at det går utover helsen.

Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Etter langvarig brystkreftbehandling fikk Aaseng diagnosen fatigue, et tretthetssyndrom som rammer mange kreftpasienter. Hun var ikke i stand til å jobbe slik hun hadde gjort før.

– Etter å ha jobbet 100 prosent før sykdommen, var det rart å ikke ha samme krefter. Heldigvis har jeg en arbeidsgiver som tilpasset arbeidet for meg og som lot meg bruke tid.

Aaseng har gått på gradert sykmelding en lang periode.

Dette er i tråd med avtalen om inkluderende arbeidsliv, den såkalte IA-avtalen, hvor det er fremhevet at det er ønskelig med økt bruk av gradert sykmelding.

De siste 15 årene har andelen graderte sykmeldinger doblet seg. Men at folk går delvis sykmeldt en periode har likevel ikke ført dem raskere tilbake i full jobb, viser en ny rapport fra Nav.

Overrasket

Ordningen med gradert sykmelding var et viktig element i IA-avtalen for å få ned sykefraværet. Nå skal hele ordningen evalueres.

IA-ordningen har ikke ført til at folk kommer raskere tilbake i full jobb. Rapporten fra Nav viser at den gjennomsnittlige lengden på sykefraværene har holdt seg omtrent konstant siden 2002.

Yngvar Åsholt

TETTERE OPPFØLGING: Kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i NAV hadde forventet bedre effekt av graderte sykmeldinger. Han sier at NAVs satsing på digitalisering vil gi tettere oppfølging av sykemeldte fremover.

Foto: NAV

– Vi hadde forventet at folk ville komme raskere tilbake med graderte sykmeldinger, og er overrasket over funnene i undersøkelsen, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i Nav.

Nav mener at dette kan ha flere forklaringer:

  • Det kan bety at effekten av gradert sykefravær er overvurdert.
  • Det kan bety at graderte sykmeldinger bidrar positivt for noen typer sykefravær, mens det i andre tilfeller har en negativ effekt.

Nav mener at bruken av gradert sykmelding er positivt for å få syke i arbeid, men erkjenner samtidig at ordningen ikke vil føre til at Norge oppfyller målene om å redusere sykefraværet.

Nav fremholder at digitalisering skal bidra til å få ned sykefraværet.

– Dette vil gi nye muligheter for å følge opp de sykmeldte tettere, og i tett samarbeid med den enkelte, arbeidsgiver og legen, sier Åsholt.

– Skaper problemer for bedrifter

Lise Fotland Aaseng mener at både Nav og arbeidsgiverne har mye av ansvaret for at folk er sykmeldt lenge og at mange ikke kommer tilbake i full stilling.

– Det er et sjokk å bli alvorlig syk. Dessverre opplever mange av oss at Navs regelverk er rigid og at saksbehandleren ikke forstår den syke eller de praktiske sidene ved å komme tilbake i jobb.

Nina melsom, direktør for tariff og medlemstjenester i NHO

UTFORDRING: For en del bedrifter kan det være vanskelig å tilpasse arbeidet til den enkelte, ifølge arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO.

Foto: NHO

Aaseng er også kritisk til arbeidsmiljøloven som gir arbeidsgiverne mulighet til å si opp arbeidstakeren helt eller delvis etter ett eller to år, om man ikke er kommet helt tilbake i jobb. Hun mener det også bør ses på når IA-avtalen skal gjennomgås.

Nina Melsom, arbeidslivsdirektør i NHO, mener det er bra at IA-avtalen nå skal evalueres.

– Det er bra at syke får muligheten til å jobbe noe, men graderte sykmeldinger skaper problemer for en god del bedrifter som har utfordringer med å tilpasse arbeidet til den enkelte, sier Melsom.

LO mener at systemet med gradert sykmelding er bra og ønsker at det skal beholdes i fremtiden.

–Så lenge folk kan være i arbeid og ha en tilknytning til arbeidsplassen sin, så er det en gevinst i seg selv, sier 2.nesleder Roger Heimli i LO.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger