Hopp til innhold

Vis leg, bevar bier

Ungdommer som viser legitimasjon uoppfordret vil, i tillegg til å få en kjærlighet på pinne, gi et bidrag til bevaring av bier.

Vis leg, redd en bie

Gjennom mer selvvalgt legitimering skal de yngste polfarerne bli premiert med miljøtiltak for biearter i krise.

Foto: Evelyn Therese Berg Hansen / NRK

Målet til Vinmonopolet er at ti prosent flere enn i fjor vil vise «leg» uoppfordret.

Gro Kristoffersen.

Gro Kristoffersen oppfordrer unge til å vise legitimasjon uoppfordret på vinmonopolet.

Foto: Evelyn Therese Berg Hansen / NRK

– Dersom vi lykkes med dette, vil vi donere 250 000 kroner til tiltak som vil øke antall bier i landet gjennom Norsk Birøkterlag, sier Halvor Bing Lorentzen, kommunikasjonsdirektør i Vinmonopolet.

Alderskontrollkampanjen startet 14. februar og vil vare fram til 29. mars denne våren.

– Flere kunder er nysgjerrige og har spørsmål til bieprosjektet. Vi får bare positive tilbakemeldinger, sier Gro Kristoffersen ved Vinmonopolet i Tønsberg. Kristoffersen legger til at hun tror ungdommen synes det er morsomt å bidra til miljøet.

Trenger biene

Biene spiller en vesentlig rolle i vårt økosystem. Jordbruk og matproduksjon er avhengig av biene. En tredjedel av maten vi spiser ville ikke blitt til uten bienes pollinering.

– Vi er veldig positive til Vinmonopolets kampanje og det viktigste bidraget med kampanjen er at de setter fokus på bier og andre pollinerende insekter. Vi håper og tror en del ungdom gjennom denne kampanjen er med på å reflektere over budskapet, nemlig at vi trenger biene, sier Trond Gjessing, daglig leder for Norsk Birøkterlag.

I Norge er det registrert rundt 200 biearter, og rundt en tredjedel av disse betegnes som truet. Noen arter er allerede forsvunnet.

– Pengebidraget vil vi bruke til å informere om bier og andre pollinerende insekter ved blant annet å dele ut frøposer og annet informasjonsmateriell. I tillegg vil bidraget være med å støtte det forebyggende sykdomsarbeidet vi gjør på bier, sier Gjessing.

Flere viser leg

I fjor avviste Vinmonopolet rundt 7 000 mindreårige som forsøkte å kjøpe alkohol. Det er nesten 25 mindreårige hver dag. Dette er en nedgang fra året før, der nesten 10 000 ble avvist.

– I fjor viste cirka to millioner kunder legitimasjon uoppfordret hos oss, mens 1,2 millioner ble spurt om å vise legitimasjon. Målet er en ti prosent økning, til 2,2 millioner viser «leg» uoppfordret, sier Bing Lorentzen.