Hopp til innhold

Sterkt uenig med brevikfolk om giftdeponi

Stein Lier Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri, er mektig lei debatten om giftdeponi i Brevik. Han mener den mangler kunnskap og består av synsing.

Stein Lier-Hansen i Norsk Industri

Debatten om giftdeponi i Brevik består av synsing og mangel på respekt, mener Stein Lier Hansen. Han vil ha fakta på bordet før avgjørelsen blir tatt.

Foto: Inger Johanne Stenberg

Stein Lier Hansen forstår at folk er redde for konsekvensen av et giftdeponi Brevik. Han hører at eiendomsmeglere forteller at det er vanskeligere å selge boliger i Brevik, men han mener at frykten må møtes med kunnskap om hva dette innebærer. Og han reagerer spesielt på en ting:

– Det er mangel på respekt for planprosesser og konsekvensutredninger blant dem som mener det bare er å stoppe arbeidet med giftdeponiet før det er kommet i gang.

– Viktig for samfunnet

Stein Lier Hansen er administrerende direktør i Norsk Industri. Han har bakgrunn fra Rjukan og industrifylket Telemark. Nå minner han om hvor viktig det er for industrien å ha muligheter til å bli kvitt avfall i et sikkert deponi.

– For samfunnet er det viktig å ha et trygt sted å oppbevare slikt avfall. Nå har muligheten for å få det til dukket opp. Jeg skjønner at det kommer mange spørsmål, men la oss bruke konsekvensutredningen til å få svar på det.

Etter Lier Hansens mening mangler debatten kunnskap og består av mye synsing. Dersom det blir et avfallsdeponi i Brevik vil det ha positive ringvirkninger for Grenland, hevder han.

– Det vil føre til økt sysselsetting, modernisering av kaianleggene i Brevik og videreføring av den stolte industritradisjonen Telemark har.

Naboer protesterer mot giftdeponi Brevik

Folk i Brevik protesterer mot et deponi. Fra v. Dan Hagen, Svein Tore Uldal, Elisabeth Kirkenes og Endre Løwe

Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

Ikke et ja/nei spørsmål

Ett av de hyppigste argumentene motstandere mot deponiet har brukt, er at Grenland har et frynsete miljørykte. Det er gradvis blitt bedre, men et giftdeponi vil rykke Grenland tilbake til start.

Hør hva Tone Bente Bergene Holm fra Brevik mener:

– Det er for enkelt å si ja eller nei. Hvis vi tar eksempelet med Langøya som er et giftdeponi rett utenfor Holmestrand, ser vi likevel at Holmestrand er en populær by å bo i. Det ser vi også på de høye boligprisene.

Men motstanden i Brevik er stor. Må man ikke ta hensyn til det?

– Måten å gjøre det på er nettopp å søke fakta med de prosessene som er beskrevet. Det må vi tørre før vi sier ja eller nei.

Les også: Ønsker ikke giftdeponi i byen