Vil la permitterte høste kål

Permitterte og arbeidsledige er ønsket i grønnsakåkeren og til å plukke bær i sommer. På grunn av koronautbruddet er det nå vanskelig å få utenlandske sesongarbeidere til Norge. Fylkesmannen, Nav og Bondelaget jobber for at disse kan kan bidra.

Innhøsting av hodekål
Foto: Pål Tegnander / NRK