Vil ha høyere mur og heis ved Slottsfjellet

Prosjektgruppe ønsker ringmur på opptil tre meter rundt Tønsbergs mest kjente landemerke.

Slottsfjell

VIL SE UT SLIK: Slik kan Slottsfjellsområdet bli seende ut om ringmuren og heisen blir vedtatt. Planen presenteres for politikere i Tønsberg og fylket mandag kveld.

Foto: Rambøll / Vestfold fylkeskommune

– Hovedmålet med denne planen er å gjøre området til en nordisk attraksjon. Vi mener det er viktig å få synliggjort at dette var ett av Nordens største borganlegg i sin tid.

Arild Braa Norli er leder i prosjektgruppa som ønsker å bygge opp deler av ringmuren på Slottsfjellet med en høyde på opptil tre meter.

I tillegg planlegges det en moderne heis i glass og stål, som skal gjøre det lettere for flere å ta seg til toppen.

– Vi ser for oss en heis som går på utsiden av fjellet, med et lite servicebygg på toppen. Det handler om tilrettelegging og universell utforming. Da vil flere brukergrupper få mulighet til å benytte seg av anlegget, forklarer Norli.

Interesse og identitet

Arild Braa

VISUELT: Prosjektleder Arild Braa Norli sier at tårnet kommer fortsatt til å ruve og ruinparken kommer til å være like synlig som den er i dag dersom prosjektet blir vedtatt.

Foto: Henrik Bøe / NRK

Det jobbes nå med en reguleringsplan for hele området. Prosjektlederen vil ikke spekulere i når en forhøyet ringmur eller et nytt heisanlegg eventuelt kan stå klart, men håper nå på støtte fra politikere og innbyggere.

– Dette er bare to av mange tiltak som skal gjøre området bedre.

Han tror planene kan bidra til økt interesse for historien.

– Jeg tror det vil ha mye å si for identiteten til Tønsberg som middelalderby. Det visuelle vil i større grad vise at dette var et viktig maktsentrum i sin tid.

– En drøm for mange

Petter Berg

SPENT: Ordfører Petter Berg sier at han håper å få med seg Riksantikvaren i arbeidet. – Det blir spennende å se hva vi får til, sier han.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Ordfører Petter Berg i Tønsberg kommune sier at mange i Tønsberg-distriktet har lenge hatt et ønske om å gjenskape noe av borgen på Slottsfjellet.

– For det vil gi et inntrykk av størrelsen og dimensjonen for dette anlegget, sier Berg.

Han forteller at styringsgruppen nå holder på med å kostnadsberegne og konkretisere prosjektene før de skal søke om finansiering.

Berg kan derfor ikke kommentere hvor mye prosjektet vil koste dersom det blir vedtatt.

– Vi vet ikke helt nøyaktig hva dette vil komme på, men vi har en samarbeidsavtale med Sparebankstiftelsen DNB, som gjør av vi har kommet veldig langt på vei med å fullfinansiere disse prosjektene, men vi må også få finansiering fra andre kilder, sier han.

Planene legges frem for politikere i Tønsberg og fylket i kveld.

Slik kan det bli seende ut:

I forbindelse med det pågående reguleringsarbeidet for området på Slottsfjellet, vil det bli lagt frem planer for en forhøyet ringmur og en heisløsning opp til platået.