Vil ha ny lov for å straffe folk som truer barnevernet

Ansatte i barnevernet i Tønsberg trues med drap og kidnapping, men ingen er straffet for truslene.

Trusler og trakasering (sensurert)

TRUSLER OG SJIKANE: Lapper som sjikanerer og truer navngitte ansatte i barnevernet i Tønsberg og advokater som jobber med barnevernssaker. Disse er funnet utenfor barnehager og skoler. (Lappene er anonymisert)

Foto: Aina Indreiten / NRK

Mette Vikan Andersen

LEDER: Mette Vikan Andersen, virksomhetsleder i Tønsberg kommune, mener vi trenger nye lover som omhandler trusler.

Foto: Aina Indreiten / NRK

– Det å ha en trussel over deg der du er redd for at for at barna dine kan bli kidnappa, bli bortført av en bande, er forferdelig. Det sier jo seg selv, sier Mette Vikan Andersen, virksomhetsleder i Tønsberg.

Truslene om drap, overgrep og at deres barn skal kidnappes rettes mot ansatte i barnevernet, ledere i kommunen og advokater som jobber med barnevernssaker.

Truslene formidles gjennom brev, e-poster, lapper og på Facebook og kan se slik ut:

– Måtte noen kidnappe barnevernslederens barn slik at det blir en reaksjon som kan stoppe denne galskapen.

Mann i en facebookgruppe for motstandere av barnevernet

Når en annen nevner at det er merkelig at det ikke har skjedd et drap, svarer mannen dette:

– Det er bare snakk om når og ikke om dette kommer til å skje.

Mann på facebookgruppe mot barnevernet

Noen barnevernsansatte har den siste tiden søkt trygghet ved å ta inn på hotell.

– Vi må få en dom slik at vi får prøvet ytringsfrihet opp mot trusler, mener Andersen.

Bunke med trusler

BUNKE MED TRUSLER: Tønsberg kommune har tatt vare på lapper som sjikanerer og truer advokater og ansatte i barnevernet i Tønsberg. (Lappene er anonymisert)

Foto: Aina Indreiten / NRK

Dagbladet har skrevet om saken. Avisen gjorde en undersøkelse om trusler der 104 barnevernsledere svarte. Mange kan fortelle om liknende historier som i Tønsberg.

– Dette er en nasjonal utfordring, sier Andersen til NRK.

Henla sak

Barnevernet i Tønsberg vet hvem som står bak truslene. Før jul anmeldte de to menn til politiet. En av sakene ble henlagt, men statsadvokaten har beordret ny etterforskning.

Kommunen er frustrert over at lite blir gjort for å stoppe truslene, og har engasjert advokat Carl Bore.

Han mener politiet gjør altfor lite i disse sakene.

– Dette er en aktivitet som stadig eskalerer. Det skaper stor frykt blant de ansatte og mange får lyst til å slutte i jobben. Det er nettopp det disse bøllene vil, sier Bore.

Carl Bore, advokat

KRITISK: Advokat Carl Bore er engasjert av Tønsberg kommune. Han mener politiet ikke gjør en god nok jobb i saker der kommuneansatte blir truet av enkeltpersoner.

Foto: Ellen Johanne Jarli

Politiet har tidligere sagt at det er vanskelig å gjøre noe med disse sakene fordi de er i en gråsone til ytringsfrihet.

Bore mener sakene i Tønsberg rammes av straffeloven, men støtter de som mener det er nødvendig med en lovendring.

Kjell Johan Abrahamsen, leder av kriminalseksjonen ved politiet i Vestfold, er usikker på om det er nødvendig, men er åpen for at det kan være aktuelt.

– Kan få fatale konsekvenser

Abrahamsen sier til NRK at det kan være at politiet har for lite kunnskap om slike saker.

– Vi fikk jo også omgjort en henleggelse som statsadvokaten sendte tilbake til oss. Så vi skal være åpne på at vi har en vei å gå når det gjelder kompetanse på dette feltet.

Han avviser at de tar lett på slike saker.

Kjell Johan Abrahamsen

Vanskelig: Leder av kriminalseksjonen ved Politiet i Vestfold, Kjell Johan Abrahamsen, ser at politiet kan lære mer om saker som omhandler trusler.

Foto: Ståle Frydenlund / NRK

– Jeg ønsker å være tydelig på at vi ser på barnevernet som en nær alliert når det gjelder bekjempelse av kriminalitet mot barn. Det skulle bare mangle at de ikke fikk vår fulle oppmerksomhet.

Barnevernets advokat Carl Bore er redd tidsbruken kan få fatale konsekvenser

– Tankene går til det trusselbildet Nav var i for noen år siden, som endte med et drap. Jeg frykter at et liv må gå tapt før myndighetene tar tak i saker som pågår og kanskje også gjør noe med regelverket, sier Bore.