– Flere steder hvor ras kan skape flodbølger

Snart kommer katastrofefilmen "Bølgen", der et fjellras skaper en flodbølge. Også i Telemark er det fjellpartier som kan skape flodbølger hvis de raser.

En stor bølger kommer inn over hus og gård

KATASTROFEFILM: I filmen 'Bølgen' fører et steinras til en enorm flodbølge på Vestlandet.

Foto: Fantefilm Fiksjon/Filmweb

"Det har skjedd før, og det vil skje igjen." Det er teksten på reklameplakaten og traileren til filmen "Bølgen".

Det er også en setning som regiongeolog i Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner, Sven Dahlgren, bruker ofte når han snakker om rasutsatte områder.

Dahlgren har laget en prioriteringsliste over fjell i Telemark hvor det er grunn til å undersøke rasfaren.

GPS og lasermålinger

Sven Dahlgren

Regiongeolog i Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner, Sven Dahlgren.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Områder ved Bandak og Tinnsjøen har førsteprioritet. Her er det store masser som kan rase ned i de dype innsjøene, og dermed skape en flodbølge.

– Det er fjellpartier som du ser at kan komme til å ramle ut. Vi ser på om disse fjellmassivene er i bevegelse eller om bevegelsen er ferdig.

Også ved Frierfjorden i Porsgrunn og Flatsjå i Seljord er det rasutsatte områder, ifølge regiongeologen.

I Telemark ser man på hvilke områder som det eventuelt kan være aktuelt å overvåke tettere. Arbeidet utføres av Norges geotekniske undersøkelse og NVE.

Over flere år måles bevegelsene med GPS eller lasermålinger. Ofte er det bare millimeter store bevegelser.

Les også: – Realistisk scenario

Kan skje igjen

Katastrofefilmen Bølgen bygger på en reell mulighet for at fjellet Åkneset i Møre og Romsdal raser ut i Storfjorden. De store fjellmassene vil trolig skape en flodbølge.

I "Bølgen" spiller Kristoffer Joner geologen Kristian Eikjord som overvåker Åkneset. Det kommer et ras og en flodbølge. Eikjord må prøve å redde seg selv og sin familie.

Dahlgren har bare sett traileren for filmen og kan ikke uttale seg om hvor realistisk den er. Tidligere har det kommet negative reaksjoner på at filmen skulle settes opp med førpremiere i Geiranger.

– Man skal ikke gå rundt å være unødvendig redde. Det er mange som jobber med overvåking og det er gjort godt arbeid på Åkneset, sier Dahlgren.

Derfor tror han at man vil ha kontroll på situasjonen når raset kommer.

– Men at det blir en barsk affære, er det neppe noe tvil om.

Til høsten kommer den norske storfilmen «Bølgen», laget av Fantefilm Fiksjon. Her er den nyeste traileren til filmen.