Hopp til innhold

Selvmordstall blant unge bekymrer

Selvmordstallene blant unge i Norge går ikke ned. Nå skal ungdom få hjelp til å håndtere livet.

Elisabeth Kehlet, psykolog i Sandefjord kommune

ALLE SKAL VÅGE: Psykolog Elisabeth Kehlet kurser ansatte i Sandefjord kommune til å plukke opp signaler, bry seg og spørre direkte om selvmordstanker.

Foto: Åse Fredrikke Ree Aadland / NRK

– Det er mer sannsynlig at du møter noen personer i selvmordsfare enn at du møter noen som skal få hjerteinfarkt, sier psykolog Elisabeth Kehlet i Sandefjord kommune.

Mellom 500 og 600 tar selvmord hvert år, viser statistikk fra Folkehelseinstituttet. Det til tross for økt kompetanse og mer forskning på feltet.

Veronica Poér mistet sin far i selvmord for seks år siden. Det motiverte henne til å gjøre noe med at et økende antall unge har tatt livet sitt de siste årene.

Veronica Poér, Ung Leve Vestfold

MER LIVSMESTRING: Veronica Poér i Unge LEVE Vestfold vet hvordan det er å miste en nær i selvmord. Nå skal hun holde livsmestringskurs for skoleelever.

Foto: Åse Fredrikke Ree Aadland / NRK

Hjelper unge

Til høsten starter hun opp helt nye livsmestringskurs for skoleelever i Vestfold gjennom sitt engasjement i Unge LEVE Vestfold.

– Det kom som lyn fra klar himmel. Vi så det ikke komme, og fikk ikke forberedt oss. Kanskje var det derfor det var ekstra vanskelig, sier Poér.

Hun mener det er viktig å lære elever om hvordan de kan hjelpe seg selv når livet blir ekstra vanskelig.

Usikre på årsakene

Det er ikke lett å vite hvem det er som opplever at livet blir for vanskelig, ifølge Trond Velken, overlege og spesialist i barne- og ungdomspsykiatri ved Sykehuset i Vestfold.

Statistikk tyder på en økning i selvmord blant unge, men både årsakene og tallene er usikre, mener han.

Trond Velken, barnepsykiater ved Sykehuset i Vestfold.

BARNEPSYKIATER: Trond Velken ved Sykehuset i Vestfold.

Foto: Åse Fredrikke Ree Aadland / NRK

– Vi ser det samme i utlandet. Noen peker på sosiale medier som en mulig komponent. Vi tror selvmord henger sammen med ungdommers psykiske helse og livene ungdom lever, sier han.

– Alle ansatte skal kunne spørre

Psykolog Elisabeth Kehlet jobber med selvmordsforebygging i Sandefjord kommune.

– Sandefjord er første kommune ut til å jobbe strategisk med å utruste ansatte til å kunne oppdage, spørre og snakke åpent med innbyggere om selvmordstanker.

Hun viser til at om lag fem prosent av befolkningen til enhver tid har selvmordstanker.

– Veldig mange kommer seg gjennom kriser. Men noen har ikke de rette mestringsstrategiene eller menneskene rundt seg. Da ser man ingen andre veier ut.

Større sjanse enn hjerteinfarkt

Kehlet oppfordrer folk til å bry seg dersom man ser ungdom i nærområdet som endrer væremåten.

I Sandefjord søker stadig flere unge hjelp. Psykisk Helseteam (0-18 år) i kommunen fikk 160 nye henvendelser i hele 2018.

– I år var antallet 135 allerede i juni.

Kommunen ligger statistisk sett over både landsgjennomsnittet og gjennomsnittet i Vestfold når det gjelder rapporterte psykiske helseplager i Ungdata-undersøkelsen.

– Selvmordstanker kommer aldri til å stå i panna på noen. Derfor må du involvere deg og spørre, sier Kehlet.

Maria Jahrmann Bjerke, statssekretær

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke.

Foto: Helse og omsorgsdepartemnetet / pressebilde

Ny handlingsplan til våren

Regjeringen har igangsatt arbeid med ny handlingsplan mot selvmord. Så langt i år er forskning på feltet blitt samlet inn og analysert. Våren 2020 legges planen frem.

– Om kort tid har vi oppstartsmøter med pårørendegrupper og interesseorganisasjoner. Vi ser det som svært viktig å involvere pårørende og relevante faggrupper, sier statssekretær Maria Jahrmann Bjerke.