Hopp til innhold

Strømnettet er fullt: Stopp for større ladestasjoner

Industrien vil slite og bensinstasjoner kan se langt etter strøm til nye ladestasjoner. Bransjen mener myndighetene og nettselskapene har vært for passive.

Ladestasjoner på fokserød

STOPP: Akkurat nå ligger det an til at større ladestasjoner blir nedprioritert i mange år fremover fordi det mangler strømnett å koble seg på. Her fra Fokserød mellom Sandefjord og Tønsberg.

Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

«Strømnettet i Vestfold er fullt» var den nedslående beskjeden fra nettselskapet Lede for to uker siden.

Det innebærer at bedrifter som ikke har fått tilgang på strømnettet, heller ikke kan få det, før tidligst i 2035.

– Dette betyr kroken på døra for ytterligere industriutvikling i Vestfold og Telemark, sier administrerende direktør i Lede, Øivind Askvik.

Lede mener det tar lang tid å bygge ut strømnettet. De etterlyser klare prioriteringer om hvor byggingen skal skje.

Strømmast

MANGLER: Det er nok strøm, men ikke nok infrastruktur til alle. Her ved Ledes kontoret i Sandefjord.

Foto: Theo Aasland Valen / NRK

På dagens nett er kun holdt av noe ekstra kapasitet til det som defineres som vanlig forbruk.

Alle prosjekter som trenger mer enn 1 megawatt er det ikke plass til.

Ifølge Skagerak Energi vil for eksempel en bensinstasjon med ti hurtigladere til bil, eller ladepunkter til tungtransport fort være over en megawatt.

Dermed vil det ikke være nok strøm til det på lang tid.

Bransjen krever plass

– Manglende tilgang til strømnettet er en stor barriere for å realisere ladeprosjektene som er på gang, sier administrerende direktør i Drivkraft Norge, Kristin Bremer Nebben.

Hun jobber for en rekke ladeoperatører og energistasjoner, tidligere bensinstasjoner, som ønsker å bygge ut ladestasjoner i Norge.

– De vil ikke få bygget ut ladepunkter. Vi forstår at kraftutbygging tar tid, men vi synes myndighetene og nettselskapene er litt passive i å finne alternative løsninger og mer fleksibel tilkobling til nettet, sier hun.

Kristin Bremer Nebben, administrerande direktør i Drivkraft Norge.

Kristin Bremer Nebben, administrerende direktør i Drivkraft Norge.

Foto: Moment Studio / Moment Studio

Elbilsalget er raskt voksende i Norge. De mener derfor ladestasjoner må bli prioritert som samfunnskritisk infrastruktur – og rykke frem i køen.

Dette trengs for å sikre god mobilitet for personer og gods, etter hvert som stadig flere personbiler og tungtransport blir elektrisk.

– Dette er bekmørkt

Avtroppende fylkesordfører i Vestfold og Telemark, slår alarm.

– Dette er svært, svært alvorlig. Dette er bekmørkt, sier en alvorstynget Terje Riis Johansen til NRK.

Hvis tilgangen på strøm ikke blir betydelig bedre de neste 12 åra, får det store konsekvenser.

– Det kommer til å bety færre bedrifter, færre arbeidsplasser, og høyere utslipp, sier Riis-Johansen kontant. Han trekker frem at problemet vel så stort i Telemark.

Riis Johansen etterlyser flere lokale strømprosjekter i Vestfold, som for eksempel solcelleparker og vindturbiner, og mener de bør bygges i nærheten av områder som trenger strøm.

Klar oppfordring fra regjeringen

Olje- og energiministeren mener regjeringen allerede har gjort en del for å løse kapasitetsproblemene på strømnettet.

Men han legger også et ansvar over på nettselskapene og har en klar oppfordring til dem.

– De må planlegge å bygge nett i tide, sånn at de ikke stanser samfunnsutviklingen. Det er et betydelig samfunnsansvar som ligger på nettselskapene fordi det handler om å kutte klimagassutslipp og legge til rette for ny industrietablering, sier Aasland til NRK.

Han tror også at lokale politikere kan bidra.

– De kan vurdere om det er areal i egen kommune som kan brukes til fornybar energiproduksjon. De kan også gjøre gode energieffektiviseringstiltak og frigjøre strøm som kan brukes til andre formål, sier ministeren.

Framlegging av regjeringa sin handlingsplan for energieffektivisering

Regjeringen legger frem sin handlingsplan for energieffektivisering i starten av oktober.

Foto: Emilie Holtet / NTB