Flagget for strålesenter til Skien

HAMAR/SKIEN (NRK): Flagget gikk rett til topps utenfor Sykehuset Telemark da det torsdag ble klart at styret i Helse Sør-Øst bestemte at strålesenteret for kreftpasienter skal bygges i Skien.

Flagget til topps i Skien

FEIRING: Det var ingen tvil om at flagget måtte fram og opp da avgjørelsen om Skien ble kjent.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Jeg gleder meg stort! Det er en viktig beslutning for alle som trenger strålebehandling i framtida.

Anne Eikeng glad for strålesenter

Anne Eikeng er glad framtidige kreftpasienter nå kan få strålebehandling i Skien.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Det sier tidligere kreftpasient Anne Eikeng. Hun er lettet over at mange etter henne nå skal slippe å måtte dra til Oslo med buss for å få strålebehandling. Selv klarte hun ikke etter tøffe cellegiftkurer å kjøre tur-retur for å få behandling 25 ganger, og valgte å bo på pasienthotellet.

– Det er kjempeviktig for oss som bor her at vi nå kan bo hjemme og få behandling her.

Unison politikerjubel

Avgjørelsen om at Skien og ikke Tønsberg fikk strålesenteret vakte også full jubel hos politikerne.

– Det var full støtte i hele styret og de brukte argumentet om at et desentralisert tilbud var viktig for hele Telemark, sier ordfører i Skien Hedda Foss Five.

Sammen med ordføreren møtte også Trond Ballestad, Sp, Karianne Hansen, Frp og Jan Terje Olsen, Høyre, fra bystyret i Skien.

Fylkesordfører Sven Tore Løkslid og ordfører i Porsgrunn, Robin Kåss, var også på møtet sammen med Einfrid Halvorsen og Jan Grini fra Strålegruppa.

– Det er en kjempeseier. En lagseier, og det betyr mye for Telemark og pasientene i Telemark som er de store vinnerne, sier fylkesordfører Sven Tore Løkslid.

Slutten på en lang kamp

Oslo universitetssykehus HF fikk i november 2013, i oppdrag å følge opp stråleterapikapasiteten i regionene. Det var viktig å sikre et likeverdig tilbud til hele befolkningen.

Tall fra Kreftregisteret, sammen med befolkningsutvikling og mål for sykdoms- og dødshyppighet, viste at Helse Sør-Øst ville få behov for mer strålekapasitet frem mot år 2030.

Det ble derfor foreslått at det innen år 2019 skulle bli et strålesenter i enten Tønsberg i Vestfold, eller Skien i Telemark.

Dermed startet en lang kamp om stråleenheten for Vestfold og Telemark. Politikere fra begge fylker argumenterte for at et nytt senter burde legges til deres fylke.

Forrige uke anbefalte administrasjonen i Helse Sør-Øst Skien som sted for det nye strålesenteret.

I en utredning konkluderte administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus, med at hun anbefaler at stråleenheten etableres ved Sykehuset Telemark i Skien.

Jubler for strålesenter

Her jubler hele telemarksdelegasjonen for styrets beslutning.

Foto: Marie Roksund / NRK

Arbeidet starter nå med å finne ut hvor på sykehusområdet strålesenteret skal ligge. Flere tomteforslag skal legges fram for styret i Helse Sør-Øst.