Hopp til innhold

Stopper sikringen av tungtvannskjelleren

Det var stor jubel da den historiske kjelleren ble funnet tilnærmet intakt i fjor. – Nå risikerer krigsminnet å bli ødelagt, sier museumsdirektøren.

Inne i tungtvannskjelleren

Sabotasjen i tungtvannskjelleren er en av de mest kjente hendelsene i norsk krigshistorie.

Foto: Thomasz Wacko/NIA

Norsk Industriarbeidermuseum har i dag stoppet arbeidet med å bygge et sikrings- og museumsbygg over den nylig utgravde tungtvannskjelleren på Vemork i Telemark.

Restene etter den historiske kjelleren ble avdekket i en mye omtalt arkeologisk utgraving høsten 2017.

Tor Nicolaysen og kronprins Haakon

Kronprins Haakon besøkte tungtvannskjelleren mens utgravingene pågikk.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Mangler penger til sikring

Kulturminnet har allerede skapt ny interesse for historien på Vemork. Men jubelen blant de involverte er nå blitt byttet ut med skuffelse og frykt for at alt skal være forgjeves. Direktør for Norsk Industriarbeidermuseum, Runar Lia, mener at han er tvunget til å stoppe arbeidet med et sikrings- og museumsbygg.

Runa Lia, direktør ved Norsk Industriarbeidermuseum

Runar Lia er direktør ved Norsk Industriarbeidermuseum.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Tinn kommune har signalisert at de kun vil bidra med penger dersom staten bidrar. Samtidig ser vi at ingen av regjeringspartiene vil sette av penger til dette i statsbudsjettet.

Slik situasjonen er har jeg ingen annen mulighet enn å avslutte prosjekteringen av tungtvannskjelleren, sier Lia til NRK.

Det er så langt kun Telemark fylkeskommune, Riksantikvaren og private givere som har bidratt til et overbygg over den berømte kjelleren.

Se de første bildene

Se de første bildene fra tungtvannskjelleren på Vemork.

Skader på konstruksjonen

En midlertidig sikring av kjelleren for vinteren 2018/2019 er under oppføring. Direktøren mener likevel at det er fare for at tungtvannskjelleren forvitrer.

– Vi lette etter gulvet og fant kjelleren intakt. Det gjør at det haster med å gjøre noe med den fredede kjelleren. Skadene på konstruksjonen vil gjøre prosjektet både dyrere og vanskeligere å gjennomføre.

Med skadene fra forrige vinter i minnet, går vi en krevende tid i møte. Manglende finansiering og forsinkelser gjør at det nå er urealistisk å komme i gang med et sikringsbygg sommeren 2019, sier en skuffet Runar Lia.

Tak over tungtvannskjelleren på Vemork

Forrige vinter viste at tungtvannskjelleren må sikres for å unngå skader.

Foto: Bo Lilledal Andersen / Nrk

Senterparti-ordfører i Tinn, Bjørn Sverre Birkeland, sier han blir svært skuffet dersom staten ikke bidrar til sikringen av tungtvannskjelleren.

– Jeg mener at staten må bidra i et prosjekt som er viktig både nasjonalt og internasjonalt. Vi i Tinn kommunen klarer ikke å fullfinansiere dette alene.

Tungtvannsaksjonen er verdens mest kjente sabotasjeaksjon og staten bør bidra med penger til å bevare kjelleren, mener Birkeland.

Kristin Ørmen Johnsen

Kristin Ørmen Johnsen fra Høyre er leder for familie- og kulturkomiteen.

Foto: Heidi Elisabeth Odde / NRK

Leder i familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Kristin Ørmen Johnsen fra Høyre sier at medlemmene er godt kjent med situasjonen på Vemork.

– Vi har vært der på befaring og har selv sett hvordan det ser ut. Det er ikke lagt inn penger til museumsbygget i forslaget til statsbudsjett, men det er spilt inn i budsjettforhandlingene som nå pågår. Jeg er positiv til prosjektet, men vi må gjøre noen prioriteringer, sier Johnsen.

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Telemark, Lene Vågslid, mener det er tragisk dersom en manglende bevilgning fra staten fører til at et svært viktig krigsminne og en sentral del av verdens best kjente sabotasjeaksjon ikke kan sikres.

– Arbeiderpartiet foreslår penger til tungtvannskjelleren i vårt forslag til statsbudsjett. Vi håper at regjeringspartiene og KrF nå forstår at det trengs penger for å sikre at arbeidet fortsetter.