Slanker biltrafikken i sentrum – vekker oppsikt i hele landet

BØ (NRK): Bygdepakke Bø skal sørge for færre biler i Bø sentrum. Nå brukes prosjektet som inspirasjon for andre tettsteder i hele landet.

Bøgata, riksveg 36

REDUSERE TRAFIKKEN: Målet med Bygdepakke Bø er å redusere biltrafikken i sentrum.

Foto: Even Skårberg Aarnes / NRK

– Det viser at det er behov for et slikt arbeid som vi driver med her i Bø, sier Sindre Flø, som er prosjektleder for Bygdepakke Bø.

Bygdepakka er en slags bypakke i miniformat. Målet er at færre skal bruke bilen, og flere skal gå eller sykle i sentrum. Gevinsten man håper å oppnå er bedre miljø og bedre folkehelse.

– Det er et spennende arbeid som vekker oppsikt flere steder, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Kjell Solheim.

– Ingen bompenger

Ordfører i Bø, Olav Kasland er godt fornøyd med at arbeidet med bygdepakka blir lagt merke til. Han understreker at det ikke er bompenger involvert i prosjektet.

Olav Kasland, Kjell Solheim, Sindre Flø

Ordfører i Bø Olav Kasland, Avdelingsdirektør i Statens vegvesen Kjell Solheim og prosjektleder for Bygdepakke Bø Sindre Flø, er glade for at prosjektet inspirerer tettsteder i andre deler av landet.

Foto: Even Skårberg Aarnes / NRK

– Bypakke er jo et uttrykk mange forbinder med bompenger, men bygdepakka skal være gratis for bilistene, sier Kasland.

Han sier det er behov for å gjøre noe med trafikken i Bø sentrum, for å gjøre kommunen enda mer attraktiv.

– Nå har vi akkurat fått trafikkmålinger som viser at mindre enn 20 prosent av trafikken i Bø er gjennomfartstrafikk. Det betyr at de aller fleste som kjører bil i Bø jobber, eller har andre ærender i bygda, og en del av dette er interntrafikk over korte avstander. Vi må legge til rette for at folk som bare skal småturer internt i bygda lar bilen stå, sier Kasland.

Vegvesenet og kommunen skryter av hverandre

Solheim i vegvesenet er glad for at Bø kommune har tatt initiativ til ei bygdepakke, og et prosjekt som reduserer biltrafikken i sentrum.

– Det er veldig bra at kommunen på eget initiativ har satt i gang dette, sier Solheim.

Ordfører Kasland sier det er et godt samspill med flere etater som er årsaken til at prosjektet går godt.

– Vegvesenet har bidratt med midler og positive tilbakemeldinger hele veien. I tillegg til Fylkesmannen og fylkeskommunen, så det er et bra lag som står bak dette.

Effektiv arbeidsgruppe

Prosjektleder Flø samarbeider tett med Transportøkonomisk Institutt, og sier forskingsarbeidet som er gjort i Bø er verdifullt.

– Denne forskninga er nybrottsarbeid som er direkte overførbart til andre kommuner og tettsteder.

Han opplever også at det er et løft for den kommunale administrasjonen å jobbe tett med statlige og fylkeskommunale aktører.

– Man jobber effektivt når man har både vegvesenet, Fylkesmannen, fylkeskommunen og kommunen rundt samme bord, avslutter Flø.