Bypakke Grenland endelig vedtatt

KRAGERØ (NRK): Bypakke Grenland er nå endelig vedtatt i fylkestinget. Pakka ble vedtatt mot Frps fem stemmer.

Infoheftet til Bypakke Grenland
Foto: Telemark fylkeskommune

I debatten ble det stilt spørsmål til om ikke Frp kunne støtte bypakka når partiet var for, både i regjering og på Stortinget.

Gry Anette Rekanes Amundsen forklarte dette med at Telemark Fremskrittsparti ikke må forholde seg til en regjeringsplattform.

– Vi forholder oss til det Frp har gått til valg på, og det er at vi er imot bom, sa hun fra fylkestingets talerstol i Kragerø.

Stortinget vedtok Bypakke Grenland i forrige uke.

Laster Twitter-innhold

Starter rundt årsskiftet

Anleggsarbeidet med Lillelvkrysset (fylkesveg 32 Gimlevegen-Augestadvegen starter opp rundt årsskiftet 2015/2016, og skal etter planen står ferdig ved årsskiftet 2017/2018.

Anleggsarbeidet med Brekkasvingene (riksveg 36 Skyggestein-Skjelbredstrand) forventes startet opp høsten 2016, og forventes ferdig rundt årsskiftet 2018/19.

I tillegg til de to store vegprosjektene, inneholder bypakka nærmere femti prosjekt for næringstransport, kollektivtrafikk, gang/sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø i Porsgrunn, Skien og Siljan. Dette skal bidra til bedre fremkommelighet, reduserte klimautslipp og skape en mer attraktiv region. Flere av disse ferdigstilles allerede neste år:

  • Gang-/sykkelvei, støyskjermer og holdeplasser langs Bedriftsveien i Skien
  • Gang-/sykkelvei og utvidelse av fortau i tunnel langs rv 354 Setrevegen-Breviksbrua
  • Gang-/sykkelvei langs fv. 32 Holtesletta-Heivannet i Siljan
  • Forbedring av eksisterende gang-/sykkelvei på Bøle og Lahelle.
  • Opprustning av en rekke bussholdeplasser
  • Om lag 30 krysningspunkt for myke trafikanter skal gjøres sikrere.

Totalt skal det investeres 2,67 mrd. kroner de ti neste årene. Nesten halvparten av dette, 1,29 mrd., dekkes av offentlige midler. Resten av investeringen skal finansieres med bompenger. Det er beregnet at Bypakke Grenland fase 1 vil være finansiert i løpet av 10 år.