Hopp til innhold

Slipper svømming pga annen kultur

Sandefjord kommune reagerer på at elever med annen kulturell bakgrunn får legeerklæring på at de ikke skal ha svømmeundervisning.

Svømmeundervisning

En elev i Sandefjord har fått legeerklæring for å slippe svømmeundervisning.

Foto: Per Foss / NRK

Alle barn i Norge skal i utgangspunktet ha svømmeundervisning i løpet av barneskolen. Men skolene møter hvert år motstand fra elever i innvandrerfamilier med annen kulturell bakgrunn.

Simen Seeberg, skolesjef i Sandefjord kommune

Simen Seeberg reagerer på fritaket.

Foto: Per Foss / NRK
Svein Lie, fylkeslege i Vestfold

Svein Lie skal komme til bunns i svømmesaken.

Foto: Per Foss / NRK

For stor psykisk belastning

En elev i Sandefjord har nå fått legeerklæring på at det er en for stor psykisk belastning å ha svømmeundervisning.

En av dem som reagerer på dette er Simen Seeberg, skolesjef i Sandefjord kommune.

– Når man i tillegg da skal ha svømmeundervisning, der man skal skifte dusje og være sammen med andre iført badedrakt, så blir dette et hinder for en del som opplever dette som uforenlig med den kulturen og tenkemåten de har.

– Dette er prinsipielt galt

Kommunen frykter erklæringen bare er basert på kulturelle og ikke helsemessige forhold.

– Vi mener dette er prinsipielt galt, sier Seeberg, og legger til:

– Jeg kjenner ikke det bakenforliggende her - det kan altså være andre, naturlige årsaker til at det blir gjort - men det vet ikke vi noe om, Derfor må vi involvere fylkeslegen. Hvis fylkeslegen vurderer det annerledes enn legen, kan han åpne tilsynssak, og da vil bakgrunnen avdekkes, sier Seeberg.

– Men å utstede en legeerklæring på fritak for svømming på kulturelt grunnlag, er betenkelig, mener vi.

Skal oppklare bakgrunnen for saken

Fylkeslegen i Vestfold, Svein Lie, forklarer prosessen videre i denne saken.

– Vi vurderer en eventuell tilsynssak når vi har innhentet opplysninger fra legen. Og det gjør vi fordi det er stilt spørsmål ved denne saken, og fordi det er naturlig å gjøre det av allmenne grunner, sier Lie.

– Vi kan foreløpig ikke si at det har skjedd noe uforsvarlig eller feil på grunnlag av de opplysningene vi har, men det er grunn til å være med og oppklare bakgrunnen. Og det skal vi gjøre, sier fylkeslegen i Vestfold.