Hopp til innhold

Får ikke lov å ha kjønnsdelt gym

Av hensyn til en muslimsk elev har Borgtun skole i Tromsø hatt kjønnsdelte gym- og svømmetimer. - Brudd på Opplæringsloven, mener Fylkesmannen i Troms.

Borgtun skole

Borgtun skole er en av Tromsøs eldste skoler og har 320 elever.

Foto: Tromsø kommune

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Siden i høst har skolen delt guttene og jentene i fjerde årstrinn i gym og svømming av hensyn til ei muslimsk jente.

– Vi ønsker å inkludere alle elevene. Vi vet jo hvor viktig det er med svømmeundervisning, så vi ville gjøre det vi kunne for å få med alle, sa inspektør Knut Johansen den gang.

Norges Svømmeforbund støttet også tiltaket .

– Det desidert viktigste er at alle barn faktisk lærer seg å svømme. Da kan vi ikke legge vekt på så mye annet når det gjelder omstendighetene rundt det, sa president Per Rune Eknes.

Nå blir det derimot slutt på kjønnsdelt kropssundervisning.

I et brev til skolen slår Fylkesmannen i Troms fast at delingen er i strid med opplæringsloven paragraf 82. I paragrafen står det «...at til vanleg skal organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, kjønn eller etnisk tilhør.»

Vanskelig sak

Ingrid Hernes, utdanningsdirektør i Troms

Ingrid Hernes, utdanningsdirektør i Troms, ble ikke informert før kjønnsdelingen av klassen ble gjort.

Foto: Kristine Østvold / NRK

– Dette har vært en omfattende og vanskelig sak som vi har jobbet mye med, sier utdanningsdirektør Ingrid Hernes til Nordlys.

Opplæringsloven åpner for unntaksvis deling, men deling skal ikke skje til vanlig. Det presiseres ikke i nærmere i loven hva som ligger i begrepet til vanlig.

– Gruppeinndelingen på Borgtun er ikke omfattende i antall timer per uke. Men tolkningen av til vanlig må også ta hensyn til hvor fast og langvarig ordningen er, sier Hernes.

Innførte kjønnsdeling uten å si i fra

Da saken kom opp i Nordlys, opplyste skolen at ordningen ikke hadde vekket noen reaksjoner og at skolen gjorde dette for å inkludere alle barna i svømmeundervisningen.

Tromsø kommune, som eier av skolen, mener derimot at den burde ha hatt beskjed før jenter og gutter ble skilt for å ha svømming og gym.

– Slikt må rapporteres, sier Ingrid Hernes til Nordlys.

Det har ikke lyktes å komme i kontakt med ledelsen ved Borgtun skole.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.