Mange unge kan ikke svømme

Tall fra Forsvaret viser en jevn nedgang i norske ungdoms svømmedyktighet over flere år. Verst er det i Telemark der én av tre 18-åringer ikke kan svømme 200 meter.

Svømmehall

Mange kommuner tilbyr ikke svømmeundervisning i skolene. Dermed er det stadig flere ungdom som ikke har lært å svømme.

Foto: NRK

I Norges Svømmeforbund er man oppgitt over det lave antallet som lærer å svømme.

– Det blir bare verre og verre, sier generalsekretær i Norges Svømmeforbund, Bjørn Soleng til NRK.

– Man kan nesten definere det som et handikap å ikke kunne svømme som voksen i Norge i dag, sier han.

Verst i Telemark

Ifølge Forsvarets sesjonstall fra 2011 er andelen vernepliktige i Norge som ikke kan svømme er mer enn doblet på ti år. Fra seks prosent i 2001 til 15 prosent i fjor.

Aller verst står det til i Telemark der én av tre 18-åringer svarer nei på spørsmål om de kan svømme 200 meter.

Vernepliktiges svømmeferdighet

Prosent av vernepliktige som kan svømme 200 meter:

 

 

 

2001

2011

Østfold

93.8

86.5

Akershus

91.1

84.5

Oslo

93.9

84.1

Hedmark

91.5

82.2

Oppland

93.8

73.5

Buskerud

96.3

87.7

Vestfold

97.9

89.1

Telemark

98.4

65.9

Aust-Agder

95.7

77.5

Vest-Agder

95.1

80

Rogland

90.8

80.8

Hordaland

91.8

89.9

Sogn & Fjordane

92.3

91.8

Møre & Romsdal

96.3

88.4

Sør-Tr.lag

93.2

90.5

Nord-Tr.lag

95.9

92

Nordland

94.1

90

Troms

95.9

90.4

Finnmark

80

91.3

 

 

 

Totalt:

93.8

85.4

Soleng mener de dårlige svømmeferdighetene rimer med forbundets egen undersøkelse om svømmeundervisning til 5.-klassinger. Også her var Telemark blant de dårligste fylkene.

– 70 prosent har ikke noe svømmeundervisning på skolene, sier Soleng.

Fyller ikke opp bassengene

Ifølge opplæringsloven skal skoleeier, altså kommunene, gi svømmeopplæring. Men Nome kommune i Telemark har tømt bassenget, og det vil neppe bli fylt opp med det første sier senterpartipolitiker Tor Erik Baksås.

– Jeg tror det er vanskelig å finne rom for å prioritere det når en vet at en skal bygge nye skoler, slik vi prøver å få til i Nome kommune. For min del går det foran svømmehaller dessverre, sier Baksås.

De nordlige fylkene og Sogn og Fjordane skiller seg i Forsvarets tall. Her kan ni av ti svømme.

Tabellen under viser hvor mange prosent av 5.-klassinger som svarer at de har hatt svømmeundervisning på skolen i 2009. Spørreundersøkelsen er foretatt av Synovate.

Svømmeundervisning på skolen

Svømmeundervisning fordelt på fylker

 

Fylke

Prosent

Østfold

62

Akershus

34

Oslo

23

Hedmark

83

Oppland

90

Buskerud

17

Vestfold

53

Telemark

30

Aust-Agder

63

Vest-Agder

95

Rogland

81

Hordaland

22

Sogn & Fjordane

84

Møre & Romsdal

90

Sør-Tr.lag

83

Nord-Tr.lag

83

Nordland

61

Troms

97

Finnmark

78

 

 

Totalt:

57

Tabellen viser hvor mange prosent av 5.-klassinger som svarer at de har hatt svømmeundervisning på skolen i 2009. Spørreundersøkelsen er foretatt av Synovate.

Nesten alle i Sverige kan svømme

Det overrasker ikke generalsekretæren i Svømmeforbundet.

– Det er ikke tilfeldig. For våre undersøkelser viser at de fylkene har prioritert svømmeundervisning, sier Soleng.

Bade

Stadig færre ungdom lærer å svømme i Norge.

Foto: SAMUEL KUBANI / AFP

I Troms får hele 97 prosent av 5. klassingene svømmeopplæring.

I Norge kan bare drøye 85 prosent av 18 år gamle menn svømme. Mens i Sverige kan over 98 prosent av menn mellom 16 og 24 år svømme, viser tall fra ststistiska centralbyrån.

Når det gjelder 18-åringene som ikke kan svømme regnes de fortsatt som tjenestedyktige i noen former for førstegangstjeneste, men de har ingen mulighet til en karriere i Forsvaret.

– Du kan ikke få noen befalsutdanning. For der er det et absolutt krav at du skal kunne svømme. Det blir testet i forbindelse med opptakene, sier oberstløytnant Jonny Aateigen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger