Hopp til innhold

Har høgast smittetrykk i landet – hundrevis møtte ikkje opp til testing denne veka

Ny smitterekord ser ikkje ut til å skremme alle opp av sofaen. – Vi har ingen god forklaring, seier kommunen.

Teststasjonen i Skien

TESTAR HUNDREVIS KVAR DAG: Skien kommune seier at testkapasiteten er godt innanfor dei nasjonale målkrava.

Foto: Pernille Aubert Gilje / NRK

15 prosent av all smitte i Noreg det siste døgnet er påvist i Skien og Porsgrunn.

Ifølgje tal frå Folkehelseinstituttet var det 45 personar som fekk påvist korona i Skien torsdag. Talet var 19 i Porsgrunn.

I desse kommunane er det rett og slett for mykje kontakt mellom menneske. Det seier assisterande direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad.

– Smitten spreier seg i nye miljø i desse byane. Det tek tid å få oversikt og kontroll, men det er fullt mogleg å slå det ned. Kommunane jobbar godt med det, seier han.

Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, på baksiden av NRK 9. juli i år. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Espen Rostrup Nakstad seier dei følger nøye med på smittesituasjonen i Skien og Porsgrunn.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Hundrevis møter ikkje opp

Men om folket i Skien og Porsgrunn gjer ein god nok innsats for å slå ned smitten, kan det setjast spørsmålsteikn ved.

Dei siste dagane er det mellom 400 og 450 personar som ikkje har møtt opp til timen dei hadde bestilt for å ta koronatest.

Samtidig har NRK vorte kontakta av fleire som seier dei må vente fem dagar for å få time til testing.

– At så mange ikkje møter opp, gjer at ventetida på test blir unødvendig lang. I tillegg til at verdifull kapasitet ikkje blir utnytta, seier kommunalsjef i Skien kommune, Erik Nordberg.

Erik Nordberg

Erik Nordberg i Skien kommune seier dei jobbar på spreng for å få smittetalet ned.

Foto: Sigrid Sørumgård Botheim / NRK

Veit ikkje kva som er grunnen

Kommunen opplyser at nokre av tilfella er dobbeltbookingar.

Grunnen er at skulen bookar time for heile klassar, samtidig som elevar bestiller eigne timar i tillegg.

– Det forklarer berre ein liten del av det. Per no forstår vi faktisk ikkje kvifor dette talet er så høgt. Vi jobbar for å finne ut av det, seier Nordberg.

Vurderar å stengje ned Grenland igjen

Samtidig som smitten i Skien og Porsgrunn aukar kraftig, har ordførarane vore heilt uenige om kva smittevernreglar som skal gjelde.

Avdelingsdirektør Line Vold i FHI seier det er viktig at ein testar seg for å avdekkje smitte. Det gjer det enklare for kommunane å setje inn gode og førebyggjande tiltak.

– Vi oppfordrar til at kommunane må komme til semje om tiltaksnivå, vi har tiltru til at det vil følgjast opp, seier Vold.

Porsgrunn ønsker å innføre det nest strengaste tiltaksnivået, men har bestemt seg for å vente og sjå kva Skien bestemmer seg for.

Skien vil diskutere strengare smittevernreglane igjen måndag.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark