Hopp til innhold

Ordfører gir opp, ber staten overta styringen i Grenland

Koronasmitten sprer seg på kryss og tvers i Grenland, men ordførerne i grenlandskommunene er ikke enige i hvordan viruset skal slås tilbake.

Ordfører i Porsgrunn, Robin Kåss.

Ordfører i Porsgrunn, Robin Kåss, vil ha bukt med smittesituasjonen i Grenland. Men ikke alle er enig med ham om at staten bør ta over styringa med smittevern i regionen.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Ordfører i Porsgrunn, Robin Kåss, kjører nå sololøp for å få bukt med smittesituasjonen i Grenland.

Mandag ble det påvist 41 nye smittetilfeller i Telemark, skriver ta.no.

De fleste ble påvist i grenlandskommunene Skien og Porsgrunn, med henholdsvis 21 og 13 nye smittetilfeller.

nettsidene til Porsgrunn kommune tirsdag blir ordføreren sitert på at han har bedt om at staten overtar styringen med smitteverntiltakene i hele Grenland.

– Det er en alvorlig situasjon vi står i nå. Vi ønsker oss alle en normal hverdag snart, og jeg har derfor kontaktet staten med ønske om flere vaksiner og at staten overtar styringen med smitteverntiltakene i Grenland.

Ber staten overta

Til NRK sier Kåss at utbredelsen av smitten i Grenland tilsier at staten må inn og lede innsatsen for å få smitten ned.

– Dette er ikke et problem i bare én kommune, eller et lite utbrudd. Her ser vi at smitten skjer på kryss og tvers mellom kommunene, sier han, og påpeker at det bare er staten som kan få til felles tiltak.

I en epost til NRK, skriver Helse- og omsorgsdepartementet at Regjeringen har gitt et oppdrag til Folkehelseinstituttet om å revurdere vaksinestrategien.

– Geografisk fordeling er en av tingene de skal se på, og vi vil komme tilbake til en vurdering av dette i etterkant av at vi har mottatt anbefalingen fra FHI, sier statssekretær Saliba Andreas Korkunc.

Helsedirektoratet, FHI og Statsforvalterne vurderer fortløpende smittesituasjonen og om det er behov for at staten samordner regionale tiltak.

– Kommunene har også selv anledning til raskt å iverksette lokale tiltak dersom det er behov for det, sier Korkunc.

Ikke samlet front

Men initiativet til å be staten overta styringa, er ikke noe kommunene denne gangen står samlet om, slik det framsto i mars.

Da innførte staten det strengeste tiltaksnivået for smittevern, 5A, i hele Grenland.

Dette er en forespørsel som vi i Porsgrunn har gjentatt nå flere ganger siden utbruddet starta. Vi tror at vi trenger en felles statlig innsats. Så får de andre kommunene svare på hva de mener selv, sier Kåss.

Vil ikke ha nasjonale tiltak

Skien kommune er verst rammet av smittesituasjonen, blant annet på grunn av utbrudd i rusmiljøet. Men ordfører Hedda Foss Five er likevel svært klar på at hun ikke støtter Kåss i ønsket om statlig inngripen.

Hedda Foss Five

Skien er hardt rammet av smittespredning av korona. Men ordfører Hedda Foss Five vil likevel ikke ha statlig styring av smitteverntiltak.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Nasjonale tiltak er overordna og generelle. Vi kjenner situasjonen lokalt best. Jeg tror det blir mer målretta hvis vi bruker lokale tiltak. Jeg tror vi får de beste resultatene ved å følge kommuneoverlegenes anbefalinger, sier Five.

Hun minner om at Skien og Porsgrunn har klart å lage felles lokale tiltak sammen tidligere.

Vi kjenner næringslivet, befolkninga og kulturarrangementer best.

Ordførerkolleger uenig

Bamble og Siljan kommuner er to av de tre andre kommunene som vil komme under statlig smittevernstyring dersom Kåss får det som han vil.

Men ingen av de to ordførerne her er enig med porsgrunnsordføreren.

Hallgeir Kjeldal

Ordfører Hallgeir Kjeldal i Bamble vil ha mer målretta tiltak, som vaksinering av utsatte grupper, framfor ny nedstenging.

Grenland og vestfoldkommunene har testet ut de to strengeste tiltaksnivåene, 5A og 5B. Vi fikk ikke den ønskede effekten ut av disse tiltakene, sier ordfører Hallgeir Kjeldal i Bamble, som tar forbehold om at han ikke har snakket direkte med Kåss.

Ordfører i Siljan, Kjell Abraham Sølverød, påpeker at hans kommune ikke har noen lokale forskrifter på smittevern akkurat nå.

Vi har ikke hatt smitte av betydning på godt og vel to og en halv måned. For oss hadde det vært et veldig stort skritt tilbake med en ny nedstenging. Det hadde gjort det verre for barn og unge, blant annet. Det hadde vært veldig leit.

Kjell Sølverød

Ordfører i Siljan, Kjell Abraham Sølverød, sier at hans kommune ikke har noen lokale forskrifter på smittevern i det hele tatt akkurat nå.

Foto: Ragnar Lurås / NRK

Kjeldal påpeker at det ikke er mange av smittetilfellene nå som har ukjent smittevei.

Det betyr at vi har en del oversikt over hvor smitten kommer fra. Det var ikke tilfelle tidligere. Nå har vi tross alt en god oversikt selv om smittetrykket er høyt i både Skien og Porsgrunn.

Vil ha tilbake vaksiner

Kåss vil også ha tilbake vaksinene som de ga bort i begynnelsen av mars, da Oslo og flere kommuner på Østlandet slet med høyt smittetrykk.

Porsgrunns politiske ledelse vil nå ha tilbake koronavaksinene de ga fra seg da kommunen hadde lave smittetall. Nå er situasjonen omvendt. Her fra vaksinesenteret i Porsgrunn.

Porsgrunn vil nå ha tilbake koronavaksinene som kommunen ga fra seg da det var lave smittetall. Nå er situasjonen omvendt. Her fra vaksinesenteret i Porsgrunn.

Foto: Sindre Thoresen Lønnes / NRK

– Med så mange smittetall som vi har her nå, så er det naturlig at vi får tilbake de vaksinene som vi tidligere måtte gi bort fordi vi hadde lave smittetall. Nå er det vi som har høye smittetall og da burde vi få ekstra vaksiner, sier Kåss.

Her får han støtte av Kjeldal i Bamble, som syns det er et bedre tiltak enn å stenge ned skjenkesteder og treningssentre igjen.

– Et målrettet tiltak er å vaksinere utsatte grupper. Det er et ganske alvorlig utbrudd i rusmiljøet i Skien, som sprer seg i hele regionen. En tanke hadde vært å vaksinere disse gruppene, mener Hallgeir Kjeldal.

Også ordfører Hedda Foss Five i Skien sier hun ønsker flere vaksiner. Siljans ordfører Kjell Sølverød mener at det kunne vært fornuftig om Grenland fikk flere vaksiner i en periode.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark