Verona (8) tvangsutsendes i dag

Verona (8) er det første av de 450 asylbarna oppvokst i Norge som tvangsutsendes ut av landet.

Damir Delic, Ana Kvakic og datteren Verona

Damir Delic, Ana Kvakic og datteren Verona blir trolig tvangsutsendt i dag.

Foto: NRK

Verona er det første av de rundt 450 asylbarna som har bodd lenge i Norge som skal uttransporteres.

Verona (8) og Aurora (1 md.) og deres foreldre, Demir og Ana Delic ble hentet av politiet torsdag morgen. I dag skal familien sendes ut av landet. Familien har bodd 11 år i Norge og, begge barna er født her.

Ble hentet i går

Nabo, Mary Gustavsen forteller at familien fra Bosnia ble hentet av Politiets utlendingsenhet rundt klokken 7.30, torsdag.

– Da jeg stod opp i dag, så jeg at det var noen menn der som gikk ut og inn. Jeg forstod at det var noe. De gikk ut og inn flere ganger, og det så ut som at de hadde pakket, sa Gustavsen til NRK.no.

– Sånne ordentlige, gjestfrie og snille mennesker. Jeg synes det er helt forferdelig. De bare gråt, stakkars. Andre mennesker som gjør mye galt får være her. Dette er helt grusomt. De bør tenke på datteren Verona som har bodd her i alle år, og er født her, sa Gustavsen.

Transportert til Trandum

Familien har tapt klagerunden i Utlendingsnemnda (UNE) og deretter tapt i to rettsinstanser. De ble torsdag hentet på Rjukan og transportert til Trandum asylfengsel.

Dette er etter alt å dømme den første uttransporteringen som gjennomføres etter at debatten om de såkalte «lengeventende barna» blusset opp i januar.

Debatten om de 450 barna som bor på asylmottak, men som har fått beskjed om at de må forlate landet, har preget norsk politikk den siste uka.

Venstre fremmet et forslag om en spesialordning gjennom forskrift, som innebærer at mange av asylbarna får bli i Norge inntil videre, men fikk ikke støtte for forslaget.

Vil ikke myke opp asylpolitikken

Men regjeringspartiene vil ikke myke opp asylpolitikken, fastholdt justisminister Grete Faremo (Ap) i Stortinget.

Hun mente at det å gi oppholdstillatelser til personer med endelig avslag, vil ha svært negative virkninger for returarbeidet. Justisministeren mener det vil reversere de siste årenes positive utvikling for returtallene.

– Jeg advarer spesielt mot en regel som gir automatisk opphold i Norge etter opphold i et visst antall år, sa Faremo, og viste til Venstres forslag.

– Familien er på vei til hjemlandet, sier kommunikasjonsrådgiver i Politiets utlendingsenhet, Linda Hafstad til NRK.no.