Hopp til innhold

Mangler tilbud til psykisk syke i fengsel: – Vi har ingen kompetanse

De innsatte blir sykere og de ansatte føler på maktesløshet. Direktør i Kriminalomsorgen, Lise Sannerud, mener noe må gjøres.

Lise Sannerud fra kriminalomsorgen.

ET YRKE I ENDRING: Å være fengselsbetjent i dag er ganske annerledes enn for bare noen år tilbake. Stadig flere innsatte har psykiske lidelser, og det krever en annen kompetanse, mener direktør Lise Sannerud i Kriminalomsorgen.

Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

Innsatte har mer omfattende psykiske lidelser nå enn for 10–15 år siden. Det viser en ny rapport fra Senter for omsorgsforskning.

Samtidig har antall døgnplasser på psykiatrisk avdeling blitt mer enn halvert i løpet av de siste 20-årene, ifølge Helsedirektoratet.

Det fører til en krevende arbeidshverdag i fengslene, forteller Lise Sannerud. Hun er direktør i Kriminalomsorgen.

– Vi har ingen kompetanse til å ivareta innsatte som har så store psykiske lidelser som det vi ser i dag. De ansatte kjenner på en maktesløshet.

Mangler kompetanse

Denne uka skal hun delta i paneldebatten «For syk til å være i fengsel, for frisk for psykiatrien» under Arendalsuka.

Der deltar også blant annet psykiater Randi Rosenquist og politidirektør Benedicte Bjørnland.

Et av problemene kriminalomsorgen opplever, er at de innsatte har for korte opphold på psykiatrisk avdeling. De er fremdeles syke når de kommer tilbake, og kan ikke omgås andre i fengslet, ifølge Sannerud.

Når du er så syk at du ikke kan være i et fellesskap, eller i en eller annen form for aktivitet. Og enten isolerer deg selv eller blir isolert, er det vanskelig å rehabilitere deg.

Hun tror løsningen er flere døgnplasser i psykiatrien, hvor de som sliter mest får hjelp der først.

Ettersom flere innsatte er syke nå enn tidligere, har også arbeidsoppgavene i fengselet endret seg. Det er problematisk, ifølge Sannerud.

– Vi må utføre helsetjenester som vi ikke er kvalifisert til. Ofte vet vi ikke hva den innsatte trenger heller, fordi helsepersonell har taushetsplikt.

I undersøkelsen som Senter for omsorgsforskning har gjort har ansatte opplyst at de blant annet må skifte på senger. De hjelper også til med av- og påkledning, dusj, stell av innsatte og medikamentutdeling.

– For farlig

Over ni av ti innsatte i norske fengsler har en psykisk lidelse. Det viser en studie fra Victoria Cramers fra 2014.

I Skien fengsel er de ansatte frustrert over at de sykeste ofte blir isolert. Fengselet blir et sted for oppbevaring og ikke behandling, mener tillitsvalgt Ole Martin Aanesen.

Det strider mot alt vi har lært som fengselsbetjenter.

Han opplever at leger anbefaler at en innsatt blir lagt inn, men at sykehuset ikke vil ta imot.

– De kan si at de ikke vil ha dem fordi de er for farlige. Eller endevender hele avdelingen. Da ender de opp hos oss, og vi ser at de blir dårligere og dårligere.

I Skien har de en ordning med en psykiater og en psykolog på plass en dag i uka, opplyser fengselsleder, Ole Kristoffer Borhaug.

Han mener det dekker behovet for deres 82 innsatte, men sier de alltid ønsker seg mer ressurser.

– Rett folk til rett jobb

Noen norske fengsler har allerede begynt å tenke nytt.

I løpet av sommeren har Maria Aasen-Svensrud (Ap) besøkt flere norske fengsler. Hun heier på dem som prøver ut nye løsninger, og trekker frem Ila som et eksempel.

– Der har man spesialisthelsetjenesten, psykiatere og helsepersonell i førstelinja, sammen med betjentene. Det tror jeg er en god løsning.

Maria Aasen-Svendsrud

TROR PÅ NYE LØSNINGER: Justispolitisk talsperson Maria Aasen-Svendsrud sier hun har tro på å endre førstelinjene i norske fengsler. Hun vil ha inn mer helsepersonell i samarbeid med fengselsbetjentene.

Foto: Bernt Sønvisen / Arbeiderpartiet

Aasen-Svensrud er klar på at fengselsansatte ikke er psykiatere.

Da må spesialisthelsetjenesten på plass for å hjelpe de som har behov for det. Det er viktig at man har rett folk til rett jobb, mener hun.

Regjeringen er opptatt av at helsevesenet og kriminalomsorgen samarbeidet tett, sier statssekretær John-Erik Vika i Justis- og beredskapsdepartementet.

Statssekretær i Justisdepartementet John-Erik Vika

VURDERER ENDRINGER: John-Erik Vika i Justis- og beredskapsdepartementet sier de vil jobbe for å redusere isolasjon så mye som mulig.

Foto: JD / JD

– Målet til regjeringen er at fengsler skal være rehabiliterende, og at innsatte skal følges opp på en bedre og mer tilrettelagt måte.

Ifølge Vika jobbes det for å redusere isolasjon så mye som mulig. Regjeringen vurderer også å endre reglene om isolasjon.

Alvorlige hendelser

Maria Aasen-Svensrud er ikke alene om å engasjere seg i saken.

Også leder av justiskomiteen, Per-Willy Amundsen (Frp), har stilt spørsmål til justis- og beredskapsministeren.

Han ønsker svar etter at det har vært flere alvorlige hendelser i norske fengsler den siste tiden. Blant annet oljeangrepet i Skien fengsel.

Amundsen vil vite om man har gått for langt i å styrke rettighetene til innsatte. Han lurer på om dette går foran sikkerheten til de ansatte i norske fengsler, og om arbeidssituasjonen deres har blitt farligere.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark