Revac-brannen kan skape mottaksproblemer

Miljødirektoratet vet ikke om det finnes kapasitet i Norge til å ta imot alt elektrisk avfall før Revacs anlegg i Re er i drift igjen.

Brann i Revac avfallsanlegg

STOR BRANN: Det tok over et døgn før brannvesenet fikk kontroll over brannen ved Revacs anlegg.

Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen

– Det behandles veldig store mengder EE-avfall hos Revac, så dette er en nasjonal utfordring, sier fylkesmiljøvernsjef i Vestfold, Elisabet Rui.

Søndag morgen startet brannen hos gjenvinningsbedriften Revac i Re i Vestfold. Først rundt klokken 12 dagen etter fikk brannvesenet kontroll på brannen, og det er uklart når mottaksanlegget for elektrisk avfall kan åpnes igjen.

Fylkesmiljøvernsjef i Vestfold, Elisabet Rui

HÅPER PÅ LØSNING: Fylkesmiljøvernsjef Elisabet Rui sier de jobber med kartlegging.

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

Fylkesmannen har kontaktet Miljødirektoratet for å finne ut hvordan mottak av EE-avfall skal gjøres mens Revacs anlegg er ute av drift. Siden bedriften tar imot store deler av alt slikt avfall i Norge, kan dette bli et problem over hele landet.

– Foreløpig driver vi kartlegging, og håper å finne en løsning. Vi må se på hvilke alternativer vi har, sier Rui.

Har ikke oversikt

Seksjonsleder for avfall og gjenvinning i Miljødirektoratet, Pål Spillum, sier at det er vanskelig å si om det finnes kapasitet til å ta imot alt elektrisk avfall mens Revacs anlegg er ute av drift.

Pål Spillum i Miljødirektoratet

UVISST: Pål Spillum i Miljødirektoratet sier at man foreløpig ikke vet om det er god nok kapasitet i Norge.

– Vi har ikke full oversikt over hvor stor kapasitetsutnyttelse vi har per i dag, og dermed vet vi ikke hvor mye merkapasitet anleggene har.

– Hva er alternativene dersom man ikke har kapasitet i Norge?

– Det vil enten være å se på muligheter for mellomlagring i en kortere periode, eller å eksportere til for eksempel Sverige.

Vurderer skadeomfanget

Daglig leder i Revac, Anders Aas, har ikke svart på NRKs henvendelser, men ifølge fylkesberedskapssjef Rui jobber selskapet med å finne løsninger på mottaksproblemet. Hun sier Revac har kontaktet konkurrenter for å høre om de har kapasitet til å ta imot avfall.

Revacs nettside skriver selskapet at de jobber med å finne ut hvor lang tid det tar før anlegget kan være i drift igjen.

De har hentet inn byggteknisk kompetanse for å vurdere skadeomfanget nærmere. Når dette er klart, opplyser bedriften at de vil kunne si mer om muligheten for når vi kan være tilbake i normal drift.

– Vi jobber med å omdisponere avfallet og leveringer til anlegget, slik at kundene våre igjen skal få hentet sitt avfall, sier Aas, ifølge nettsiden.