Flere boliger er evakuert på grunn av røykutviklingen

Frykter at Revac-bygget skal kollapse

Det brenner fortsatt hos bedriften Revac i Re kommune i Vestfold, men brannmannskapene tørr ikke gå inn i bygget i frykt for at det skal rase sammen.