NRK Meny
Normal

KS: – Derfor er kommuneansatte mest syke

Høy kvinneandel, eldre ansatte og flere som rapporterer om helseproblemer. Slik forklarer KS at sykefravær spiser hver tiende arbeidsdag i kommunal sektor.

Anne-Cathrine Hjertaas

KVINNER: Anne-Cathrine Hjertaas i KS mener høyt fravær i kommunal sektor henger sammen med høyt fravær blant kvinner.

Foto: Terje Lien/Kommunal Rapport

– Norske kommuner jobber intenst med dette, sier avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk i KS, Anne-Cathrine Hjertaas, til NRK.

Men oversikten fra kommunesektorens egen interesse- og arbeidsgiverorganisasjon tyder på at innsatsen ikke slår ut på statistikken.

Egne tall viser økt fravær

De nyeste KS-tallene viser et samlet sykefravær på 9,8 prosent blant faste ansatte. Det betyr at kommunene, ifølge sektorens egne tall, ligger dårligere an i dag enn da avtalen om et inkluderende arbeidsliv ble inngått i 2001. De ligger også over det nasjonale gjennomsnittet, og langt høyere enn industrien.

Sjekk fraværet i din kommune:

Laster innhold, vennligst vent..

Ifølge Hjertaas skyldes ikke sykefraværstallene at kommunene har blitt dårligere arbeidsgivere. Hun mener svaret finnes ved å se nærmere på hvem som jobber i kommunene.

– Det er en høy kvinneandel i vår sektor, og kvinner har høyere fravær i alle land og innenfor alle næringer. Den andre årsaken er alderssammensetning, eldre ansatte har et høyere sykefravær. Den tredje grunnen er at det er flere i kommunal sektor som rapporterer at de selv har helseplager.

Kvinner topper fraværsstatistikken

Det er kvinner som drifter kommune-Norge. De passer treåringen din i barnehagen, lærer seksåringen din å lese på skolen, og tar vare på bestemor på sykehjemmet. Av de over 466.000 nordmennene som jobber i kommunal sektor, er nærmere 80 prosent kvinner.

I mange år har de hatt et sykefravær som ligger skyhøyt over sine mannlige kolleger.

Kvinners sykefravær er omtrent 80 prosent høyere enn menns. Deler av denne forskjellen kan forklares med at kvinner oftere har stillinger der fraværet er høyt og jobber med oppgaver som er preget av høyt fravær.

KS / Sykefraværstall for kommuner

Hjertaas mener veksten i sykefraværet også skyldes at kommunene har hatt en formidabel økning i antall ansatte der kvinneandelen og sykefraværet er høyest: I barnehager og i pleie- og omsorg.

– Så hvis vi hadde sammenlignet sykefraværet med samme personellsammensetning som vi hadde i 2001, så hadde også sykefraværet gått ned i vår sektor, sier hun til NRK.

– Du peker på hvem som jobber der. Hva med kommunen som arbeidsgiver?

– Det er klart at kommunene som arbeidsgiver har et ansvar for dette, og de har det høyt på agendaen. Nettopp sykefraværet er blant de mest prioriterte oppgavene når vi spør om hva som er arbeidsgiverutfordringene deres framover.

– Men likevel når dere ikke målene. Hvorfor?

– Det er komplisert, og ingen forskere har klart å forklare hvorfor sykefraværet blant kvinner øker. Når kvinneandelen i vår sektor er så høy, så er det klart at det har en sammenheng med sykefraværet, sier hun.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger