Hopp til innhold

Politiet: Køyr forsiktig

På grunn av mildare vêr og snøsmelting varslar politiet i Sør-Aust om mykje vatn i vegbanene. Lengst i nord skaper vinden utfordringar.

Vann på E 18

UTFORDRANDE KØYREFORHOLD: Grunna vatn i vegbana var fartsgrensa på E18 tidlegare i dag nedsett.

Foto: Robert Hansen / NRK

Som dei siste dagane vil det også søndag vere utfordrande køyreforhold.

På fylkesveg 1782 Flesakervegen i Brumunddal i Ringsaker har det vore ei møteulykke mellom ein personbil og ein bergingsbil. Tre personar er involverte, men det skal ikkje vere alvorlege personskadar, melder politiet. Det er glatt på staden.

Då det tidlegare i veka snødde mykje i Sør-Noreg gjer det nylege mildvêret at snøen no smeltar. I delar av både Austlandet, Agder og Rogaland er det no moderat fare for flaum.

Dette kan føre til lokale overfløymingar og overvatn på vegane.

På E16 Tyinvegen mellom Fagernes og Vang så sperrar eit snøras eitt felt like vest for Ryfoss. Entreprenøren rykker ut for å rydde i vegbanen.

På E6 nord i Trøndelag er det regn som fryser på bakken mellom Harran og Trones, ifølge Statens vegvesen. Det er svært glatt og strøbil er på veg.

På E6 frå Gardermoen er det 14.45 sakte kø ved Skedsmovollen i retning Oslo fordi dei grev i vegen for å få unna vatn. Eitt felt er stengd mot Oslo.

Frå politiet i Sør-Aust er beskjeden klar.

– Køyr forsiktig, skriv dei på Twitter.

I Kristiansand vart ein undergang stengd på grunn av flaum og dei som skulle krysse fylkesvegen måtte fraktast med buss og drosje.

Våte veier i Kobbervikdalen i Drammen.

Våte vegar i Kobbervikdalen i Drammen.

Video: Robert Hansen / NRK

Fare for vassplaning

Operasjonsleiar i Sør-Øst politidistrikt, Jon Kristian Johnsen, åtvarar bilistar i distriktet deira om fare for vassplaning.

Bil snurret og endte på siden E18 i nordgående etter Flårtunnelen natt til søndag

Ein bil snurra og enda på sida på E18 etter Flårtunnelen natt til søndag.

Foto: Vestfold interkommunale brannvesen / VIB

Statens vegvesen seier til NRK i 12-tida at det no ser mykje betre ut på E18 mellom Larvik og Drammen, men dei ber framleis bilistar om å tilpasse farten etter forholda.

Stedvis mye vann i veien

Våte vegar på Austlandet i dag.

Foto: Robert Hansen / NRK

Trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen aust, Mikael Olsen, oppmodar trafikantar å ta ei vurdering på om dei må ut og køyre.

– Og viss ein må, så bør ein berekne litt ekstra god tid, og rett og slett ta det litt rolegare enn vanleg.

Han forklarar at det på berre vegar er stadvis mykje vatn, medan det på snødekte vegar vil kome meir is.

Laurdag kveld fekk Oslo-politiet mange telefonar om glatte vegar og vanskelege køyreforhold.

Glatte fortau i Holmestrand

Fortaua i Holmestrand er også glatte i dag.

Foto: Robert Hansen / NRK

Store forskjellar i landet

Meteorologisk institutt meldte laurdag kveld at det laurdag var nesten 50 grader forskjell på den varmaste og den kaldaste temperaturen på fastlands-Noreg.

Medan det på Opstveit i Vestland fylke målte 11,1 plussgrader, kunne innbyggarane i Kautokeino på Finnmarksvidda sjå temperaturar på 38,2 minusgrader.

Desse tendensane ser ein att på vegane.

Snørydding på Sagene

På Sagene i Oslo jobbast det med å rydde vekk snø.

Foto: Kristine Ramberg Aasen / NRK
Snørydding på Sagene i Oslo

Også gravemaskiner er på plass for å hjelpe til med rydding.

Foto: Kristine Ramberg Aasen / NRK

I Sør-Noreg er dei fleste store fjellovergangane no opne. Fylkesveg 27 Venabygdsfjellet er stengt.

Uvêr i nord

I Nord-Noreg har derimot morgontimane bestått av fleire stengde vegar grunna uvêr. Her er det meldt om gult farevarsel for vind fleire stadar.

Mellom anna er det kolonnekøyring på E6 Saltfjellet, og på E6 Kvænangsfjellet. Begge desse var stengt tidlegare søndag, og kan stengast igjen på kort varsel.

På Kvaløya i Tromsø er vegen stengt mellom F862 Sjøtun og F7764 Buvik.

– Det er mykje vind, så det blir fokkskavler. Fokkskavlene har gjort det vanskeleg for brøytemannskap å halde vegane opne i morgontimane, seier trafikkoperatør Renate Aanes i Statens vegvesen.

.– Når brøytebilen har køyrt, så fyk det igjen bak. Det ventast at vinden vil roe seg i Troms i 13-tida, men at det vil bli verre i Finnmark i løpet av dagen.

Lengst nord er uvêret veksande. I halv totida søndag er både E6 Sennalandet og Fv 888 Bekkarfjord-Hopseidet stengde grunna uver. Her blir det teke ei ny vurdering klokka 18.00 søndag.

E69 Repvåg – Nordkapptunnelen er stengd no, men ein planleggjar kolonne frå Veidnes kl. 15.45.

Fv 98 Ifjordfjellet er stengd og på Fv 889 Snefjord-Havøysund er det kolonnekøyring.

Norwegian sin flyavgang frå Alta til Oslo klokka 11.15 vart kansellert på grunn av vêrforholda. Flyet vart omdirigert til Tromsø, ifølgje Altaposten.