Sprenging i hytteparadis henlagt etter ett telefonavhør

Politiet sa de hadde etterforsket den omstridte hyttesaken «betydelig», men hadde kun gjort ett avhør. Kritikkverdig, mener professor.

Gryteskjær

Sprenging på denne øya var ulovlig ifølge kommunen. - Svært alvorlig sa politiet, og henla saken. Nå får politiet kritikk for kun å ha gjennomført bare ett avhør.

Foto: Annette Grasmo Bergman / NRK

I 2007 betalte kosmetikkarving Hermine Midelfart og Peter T. Malling Jr 24 millioner kroner for hytta og den lille øya.

Åtte år senere ble den gamle hytta på Tjøme revet for å gi plass til en ny på den samme muren.

Det det ble ikke gitt tillatelse til å sprenge.

Likevel ble det sprengt ut kjeller og plass til ny grunnmur. Kommunen valgte derfor å anmelde saken.

– Mangler kompetanse

Saken ble henlagt.

Politiet beskrev da en betydelig etterforsking. Nå viser det seg at politiet hadde gjort ett telefonavhør. Resten av politiets dokumenter var fra kommunen.

NRK har nylig fått lese dokumentene. Politiet nektet først NRK dette. Da NRK klaget til statsadvokaten valgte politiet etter tre måneder å snu.

Professor på BI, Petter Gottschalk, er kritisk til etterforskningen.

– Dette er ikke noen skikkelig etterforskning. De har henlagt saken uten å gjøre et grundig arbeid.

Gottschalk foreleser blant annet om hvordan politiet arbeider.

– Politidistriktet har nok ingen med kompetanse på fagområdet. Verken blant juristene eller blant etterforskerne, sier han.

Han mener politiet bør vurdere å gjenåpne saken selv.

– Men de trenger nok bistand fra Økokrim.

Petter Gottschalk

Professor Petter Gottschalk kjenner flere av sakene på Tjøme godt.

Foto: Handelshøyskolen BI

Betydelig etterforskning

Det eneste avhøret i saken ble gjort med entreprenøren i saken. Avhøret ble tatt over ett år etter at saken ble anmeldt. I et brev har kommunens advokat påpekt at også hytteeierne kunne straffes for dette. De ble ikke avhørt.

Deretter ble saken henlagt av politiadvokat Øyvind Waale Hellenes. Han holder fast på at de gjorde en betydelig innsats.

– Ut fra sakens størrelse og karakter da den kom inn, mener jeg det er en riktig beskrivelse, sier han.

Han forteller at flere etterforskere jobbet med saken i starten. Senere var det en etterforsker som jobbet med den over tid. Men han husker ikke hvor lenge det var. Samtidig tror han mangel på ressurser var grunnen til at det gikk et år før avhøret ble tatt.

Men ut fra det man vet i dag, ville han kanskje vurdert saken annerledes.

I to år har Økokrim etterforsket korrupsjon i strandsonen. Begge saksbehandlerne fra denne saken og arkitekten som tegnet hytta er involvert. Alle avviser at de har gjort noe galt. Saken er ikke ferdig etterforsket.

Politiadvokat Hellenes erkjenner at de ikke klarte å komme på sporet av det samme som Økokrim. På spørsmål om hvorfor de ikke klarte det, viser han bare til svarene han allerede har gitt.

Gryteskjær 2019
Gryteskjær 2002.

Midt på øya Gryteskjær kan du se hytta forandre seg fra 2002 til 2019. Det var i hovedsak under hytta det ble sprengt bort masser.

norgeibilder.no/Kartverket, Omløpsfoto og Geovekst

Ingen kommentar, ingen konsekvenser

Peter T. Malling Jr og Hermine Midelfart har ingen kommentar til saken. Malling mener de som hytteeiere ikke har gjort noe galt.

Heller ikke entreprenør Henry T. Mortensen i Byggamitthem AS vil kommentere saken. Han sier alt var lovlig og på stell. I avhør forklarte han at en saksbehandler ga en muntlig tillatelse til å sprenge.

Saksbehandleren avviser dette overfor NRK. Verken han eller hytteeierne er avhørt av politiet om saken.

Dermed får sprengingen ingen konsekvenser. Selv om kommunen og politiet mente det var ulovlig og svært alvorlig.

– Har ingen mening

Seksjonspåtaleleder Petter Solberg i Sør-Øst politidistrikt er ikke enig i kritikken fra professor Petter Gottschalk. Han mener deres jurister og etterforskere har god kompetanse på feltet.

I en e-post skriver han at det er vanskelig å svare. Blant annet om mulig gjenåpning av saken.

«Du stiller spørsmål ved en straffesak som oppsto i «gamle» Vestfold politidistrikt, og som ble påtaleavgjort før dagens påtaleenhet ble opprettet», skriver han.

I dag er øya en del av Færder kommune. Den nye kommunen så dagens lys i 2018. Den har jobbet mye med å rette opp en rekke feil som skjedde i strandsonen i gamle Tjøme kommune.

Kommunedirektør Toril Eeg sier de ikke har noen mening om politiets arbeid for fire år siden. Hun har heller ingen synspunkter på om tidligere Tjøme kommune burde håndtert dette på en annen måte.

På spørsmål om det ikke er den nye kommunen som svarer for den gamle, har ikke NRK fått noe svar.